ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 1μμ, με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πατρέων έτους 2024 (εισηγητές: Άρμ. Αντ/ρχοι, - Αρμ. Δ/ντές)
 2. Καθορισμός συντελεστών έτους 2024 για: α) Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) Τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου, Α. Κοζίας - Αρμ. Δ/ντές α/α)
 3. Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων και Διαφημίσεων έτους 2024 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης βρεφονηπιακού σταθμού Μανιακίου» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 5. Έγκριση ή μη κοπής δέντρου που φύεται σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Προύσης (μεταξύ των οδών Κωστάκη και Καισαρείας), λόγω κατασκευής πεζοδρομίων και του ασφαλτοτάπητα (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 6. Έγκριση του 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού  Ανοιχτής Δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (2020)» προϋπολογισμού 400.000,00€ (με το ΦΠΑ 24%), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 203608 (Προσωρινός μειοδότης) εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 7. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, της αριθ. 1/2024 μελέτης – διακήρυξης του Τμήματος Σχεδιασμού Μελετών Ελέγχου & Ανακύκλωσης της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για την Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και ΣμηΕΑ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)
 8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια», που βρίσκεται στην Δ.Ε. Ρίου, Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας (ΠΕΤ 2311002428) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 9. Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
 10. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
 11. Διαγραφή οφειλής (G N A MON IKE) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α)
 12. Διαγραφή οφειλής (ΑΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 13. Διαγραφή οφειλής (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 14. Διαγραφή οφειλής (ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 15. Διαγραφή οφειλής (ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 16. Διαγραφή οφειλής (ΓΙΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 17. Διαγραφή οφειλής (ΖΑΜΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 18. Διαγραφή οφειλής (ΖΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 19. Διαγραφή οφειλής (ΖΕΒΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 20. Διαγραφή οφειλής (ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΤΣΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 21. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 22. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 23. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 24. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΚΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 25. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΛΑΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 26. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 27. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 28. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 29. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΥΤΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 30. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 31. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΥΤΣΟΥ ΜΕΡΣΙΝΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 32. Διαγραφή οφειλής (ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 33. Διαγραφή οφειλής (ΜΑΜΜΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 34. Διαγραφή οφειλής (ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 35. Διαγραφή οφειλής (ΜΙΛΛΕΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 36. Διαγραφή οφειλής (ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - α.α. Αρμ. Δ/ντρια)
 37. Διαγραφή οφειλής (ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 38. Διαγραφή οφειλής (ΝΤΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 39. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 40. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - α.α. Αρμ. Δ/ντρια)
 41. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 42. Διαγραφή οφειλής (ΠΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 43. Διαγραφή οφειλής (ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ και PROTOPAPA DOROTHY ANN) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 44. Διαγραφή οφειλής (ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 45. Διαγραφή οφειλής (ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 46. Διαγραφή οφειλής (ΤΣΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 47. Διαγραφή οφειλής (ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

 

                                                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                                             της Δημοτικής Επιτροπής

                                                                                                               ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ