ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την Τρίτη 14 Μαΐου 2024, ώρα 09:00, με τα παρακάτω θέματα:

 

 

 1. Έγκριση: 1) Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ. 2/2024 μελέτης, 2) Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση "απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους" για την "Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Παρόδιας Στάθμευσης" – CPV: 72261000-2 "Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού" και 3) Καθορισμός των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Δ. Σπηλιοπούλου, Αρμ. Δ/ντές)
 2. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών, λόγω επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου πλατείας Ο.Τ./Κ.Χ. 1627 και σε τμήμα προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου – δρόμου (οδός Κλεισθένους) της περιοχής «2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης» του σχεδίου πόλης Πατρών, σε ακίνητο συνιδιοκτησίας, με ΚΑΕΚ: 061676557004 των κ. κ. Αντωνιάδη Ανδρέα, Σακαλή Φοίβου και Σακαλή Μαρίας (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμ. Δ/ντής)
 3. Έγκριση παραχώρησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Νοταρά αρ. 159 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμ. Δ/ντής)
 4.  Έγκριση του Πρωτοκόλλου παραλαβής και καθορισμού αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 5. Αποδοχή οριστικής μελέτης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 6. Αποδοχή Οριστικής Μελέτης και έγκριση όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή – Διαμόρφωση πλατείας Ωκεανίδων στην περιοχή της παραλίας Προαστείου» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 7. Αποδοχή οριστικής μελέτης του έργου: «Επέκταση και παραλλαγή δικτύων ηλεκτροδότησης στο χώρο του υπαίθριου Θεάτρου της Μαρίνας των Πατρών», Α.Μ. 7/2024 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 8. Έγκριση ή μη κοπής δέντρου που φύεται σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πατρέων, στην Πάροδο Π. Παυλοπούλου 53, της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού Τομέα (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 9.  Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύεται σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πατρέων, στην πλατεία Ζαβλανίου, της Δημοτικής Κοινότητας Αρκτικού Τομέα (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 10. Έγκριση ή μη κοπής δέντρου που φύεται σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πατρέων, στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο, της Δημοτικής Κοινότητας Αρκτικού Τομέα (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 11. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 99/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά στην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 12. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου σε Συνάντηση εταίρων του έργου USURGE – HORIZON και συμμετοχή στo Συνέδριο για τις Λύσεις Βασισμένες στην Φύση (Nature-based Solutions Conference) με θέμα “ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ” (GROWING POSITIVE CHANGE), που θα πραγματοποιηθεί 18-20 Ιουνίου 2024, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Oxford University Museum of Natural History), στο Ηνωμένο Βασίλειο (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 13. Αποστολή αιτήματος στην Γ.Γ.Α. για την έγκριση (8) θέσεων ωρομίσθιων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ΙΔΟΧ που θα προσληφθούν αποκλειστικά με αντίτιμο για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 2024 – 2025 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης - Αρμ. Δ/ντής)
 14. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.00000, για την Οικονομική ενίσχυση ερασιτεχνικού Αθλητικού Συλλόγου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης - Αρμ. Δ/ντής)
 15.  Προέγκριση αδειών για ίδρυση παιδότοπου: α) της εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΙΑΧΕΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ επί της οδού Πλ. Υψηλών Αλωνίων & Βύρωνος και β) του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ (Alandin) επί της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΡΟΙΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής)
 16. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού), Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων, Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών και Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και του ΣΥΔΙΣΑ, για το έτος 2024 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 17. Διαγραφή οφειλής (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 18. Διαγραφή οφειλής (ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 19. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΨΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 20. Διαγραφή οφειλής (ΜΠΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 21. Διαγραφή οφειλής (ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 22. Διαγραφή οφειλής (ΤΣΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 23. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 24. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 25. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 26. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 27. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 28. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΕΤΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 29. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΣΤΡΙΦΤΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 30. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)

 

                                                                                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                                                                       της Δημοτικής Επιτροπής

                                                                                                                              Μιχάλης Αναστασίου