ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09:00, με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση καταβολής Μισθοδοσίας από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  στο προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών μηνών Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024 της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων», με κωδικό ΜΙS 6002001 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ». (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 3. 1) Ακύρωση της υπ’ αρ. 460/22-12-2023 απόφασης της Ο.Ε. 2)Έγκριση Ορθής Επανάληψης 3ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ, ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ, ΡΙΟΥ» προσωρινός μειοδότης (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 4. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού (ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 1.603.908,66 € (πλέον  ΦΠΑ 24%),  ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 203844»  (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 5. Αποδοχή   Συμμετοχής στο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο “Promotion of the concept of energy communities and climate resilient urban planning paradigm in marginalized neighborhoods of port hinterlands of Mediterranean cities” Ακρωνύμιο: EnerCmed» (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 6. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 40,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 7. Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 8. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. Α940/2023 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)
 9. Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Μιντιλογλίου, κ. Αντωνόπουλου Παναγιώτη, υπόλογου πάγιας  Προκαταβολής έτους 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
 10. Καθορισμός ως μονόδρομου της οδού Δεινοκράτους, στο τμήμα της μεταξύ της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών και της οδού Θερμοπυλών (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμόδιος Διευθυντής).
 11. Καθορισμός ως πεζόδρομου της παρόδου ΑΖ56 και εκατέρωθεν απαγόρευση στάθμευσης επί της παρόδου Αργυράς 9 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμόδιος Διευθυντής).
 12. Καθορισμός ως πεζόδρομου της οδού Ιωάννη Γρυπάρη (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμόδιος Διευθυντής).
 13. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της βόρειας πλευράς του τμήματος της οδού  28ης Οκτωβρίου (πρώην Καρόλου), μεταξύ των οδών Κανακάρη Ρούφου και Σάμης (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμόδιος Διευθυντής).
 14. Οριοθέτηση γενικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Αγίου Ανδρέου προ της συμβολής της με την οδό Φράττι (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμόδιος Διευθυντής).
 15. Οριοθέτηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 112 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμόδιος Διευθυντής).
 16. Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Σταματίου Κουμανιώτου αρ. 23 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

                                                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                                         της Δημοτικής Επιτροπής

                                                                                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ