ΝΙΚΟΣ ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.), «Ο ΑΡΙΩΝ», σε πρόσφατη συνεδρίασή του, συζήτησε, αποφάσισε και εξέδωσε ψήφισμα, επί της πρότασης του μέλους του Δ.Σ.,  δημοτικού συμβούλου του Δήμου Πατρέων, Νίκου Ασπράγκαθου με θέμα: «Όχι στην εμπορευματοποίηση των παραλιών. Επιχορήγηση για όλο το κόστος των ναυαγοσωστών».

 

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

«Ο νόμος της Κυβέρνησης για τις παραλίες ολοκληρώνει την πλήρη εμπορευματοποίηση των παραλιών, που είχε αρχίσει από προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν αφήνει ακόμα και προστατευόμενες, χωρίς να την παραδώσει στην εκμετάλλευση από τους τουριστικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Το καθεστώς της αγοράς καταργεί το δικαίωμα μας στον δημόσιο χώρο, που ανήκει σε όλους. Δεν μας επιτρέπει να «απλώσουμε την πετσέτα μας», χωρίς να πληρώσουμε για ομπρέλα και ξαπλώστρα στο όνομα της τουριστικής «ανάπτυξης».

Η Κυβέρνηση πρακτικά νομιμοποιεί την κατάληψη και εκμετάλλευση των παραλιών από μεγάλα συμφέροντα μέσω κεντρικών κρατικών διαγωνισμών, περιορίζοντας έτσι τους μικροεπαγγελματίες. Καταργεί για πρώτη φορά, σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και την ακτογραμμή, το ιστορικό όριο του ελάχιστου πλάτους παραλίας 30 μέτρων, με αποτέλεσμα την καταστροφή παραλιών, ενός πολύτιμου περιβαλλοντικού και κοινωνικού αγαθού που θα καταληφθεί από μεγαλοκατασκευές. Αφαιρείται η αρμοδιότητα των Δήμων να αποφασίζουν τον τρόπο και την έκταση αξιοποίησης των παραλιών για εγκατάσταση καντίνας ή προβολής των παραλιακών καταστημάτων και ιδιαίτερα όσων βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη τις ιδιαίτερες ανάγκες, ενώ φορτώνει στους Δήμους το κόστος της ναυαγοσωστικής κάλυψης.

-Να τροποποιηθεί ο νέος νόμος και κάθε ρύθμιση εκμετάλλευσης των παραλιών από επιχειρηματικούς ομίλους.

-Να αποσυρθεί το Π.Δ. 71/2020 και να τροποποιηθεί η νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των λουόμενων με πολύ μικρότερο κόστος.

-Να επιχορηγηθούν οι παραλιακοί Δήμοι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της δαπάνης για τους ναυαγοσώστες και το κόστος των υποδομών και του εξοπλισμού των παραλιών».