ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 17/11/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤ/ΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση

: Μαιζώνος 108

Τ.Κ.

: 26221 Πάτρα

Πληροφορίες

: Σοφία Χρυσοπούλου

Τηλέφωνο

: 261 3 - 610 371, 3 62

Fax

: 261 3 - 610 335

e-mail

: antenvironment.patras@gmail.com

site

: www.e-patras.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

Ο Δήμος Πατρέων προτίθεται να προσλάβει ναυαγοσώστες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για να εργασθούν με πλήρη απασχόληση και τις νόμιμες αποδοχές, για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Πατρέων κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021.

Παρακαλούνται όσοι είναι κάτοχοι νόμιμης άδειας ναυαγοσώστη (που έχει εκδοθεί από το Λιμεναρχείο) και ενδιαφέρονται να εργασθούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως 10/12/20 τηλεφωνικά στο 2613610371 (γραμματεία Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας) ή να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση antenvironment.patras@gmail.com

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ