ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

Με βάση τις μελέτες που υπέβαλαν οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η χρηματοδότηση της δημιουργίας «Πράσινου Σημείου» στον Δήμο.

Όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, στο «Πράσινο Σημείο», θα συγκεντρώνονται 990 tn/yr από ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, ογκώδη απόβλητα, καθώς και σημαντικές ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών από λοιπά ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Το «Πράσινο Σημείο» θα κατασκευαστεί στη θέση «Παλουργιά», η οποία ανήκει διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα Παραλίας του Δήμου Πατρέων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, είναι 870.311,06 ευρώ και αποτελείται από δύο υποέργα:

  1. Κατασκευή Κεντρικού Πράσινου Σημείου του Δήμου Πατρέων
  2. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το Πράσινο Σημείο Δήμου Πατρέων

 

Σκοπός του Δήμου, είναι στο πλαίσιο της διαλογής στην πηγή η χωριστή συλλογή και αποθήκευση στο «Πράσινο Σημείο», διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, με σκοπό την προώθηση προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανακύκλωση.

 

Η λειτουργία του «Πράσινου Σημείου» στον Δήμο Πατρέων θα συμβάλλει στα εξής:

  • στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και άρα της μείωσης παραγωγής αποβλήτων,
  • στη διακριτή συλλογή καθαρών ρευμάτων που θα προωθούνται κατευθείαν για ανακύκλωση,
  • στην προσέγγιση των στόχων ανακύκλωσης που έχουν τεθεί στο ΕΣΔΑ και στο Τοπικό Σχέδιο,
  • στην εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση του πολίτη στη διακριτή συλλογή, στο σύνολο των ρευμάτων.