ΜΟΥΡΙΑ 1

Το επιστημονικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου μας προχώρησαν στις απαραίτητες, άμεσες ενέργειες καλλιεργητικής φροντίδας για την σωτηρία  της μουριάς που βρίσκεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη συμβολή των οδών Παντοκράτορος και Καρπενησίου στην Άνω Πόλη.       

Συγκεκριμένα προχώρησαν σε πρώτο στάδιο στην αποκλάδωσή της και προγραμματίζεται ο ενδεδειγμένος ψεκασμός προκειμένου να προστατευθεί ο κορμός της, που έχει πληγεί από έντομα και μύκητες. Από τους Γεωπόνους του τμήματος Πρασίνου, ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξή της -λόγω της μεγάλης ηλικίας της- και θα καθορίζονται προσεκτικά τα επόμενα βήματα για την προστασία της και την διατήρησή της.