ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η  Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού, του Δήμου Πατρέων, η Διοικούσα Επιτροπή Κλειστών γυμναστήριων (Λαδόπουλου, Αλεξιώτισσας, Ροΐτικων) και η Διοικούσα Επιτροπή των Ποδοσφαιρικών γηπέδων του Δήμου Πατρέων, προσκαλούν  τα  Σωματεία που επιθυμούν να κάνουν χρήση των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων (για προπονήσεις και έδρα) κατά την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023, να απευθυνθούν με αίτησή τους στο Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, είναι δυνατή η παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής  χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους με σκοπό την  προετοιμασία, την προγύμναση και τη διεξαγωγή αγώνων (φιλικών και επίσημων) κατόπιν όμως συγκεκριμένου αιτήματος που πρέπει να γίνει προς τον Δήμο Πατρέων και μετέπειτα έγκρισής του από το   Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης σύμφωνα με το νόμο 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020), άρθρο 66 παρ.2, αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν.2725/1999 (Α΄ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν.4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

 

Άρα τα  σωματεία που επιθυμούν να κάνουν χρήση των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων:

α) ποδοσφαίρου (Ρίου, Βραχναιίκων, Σαραβαλίου, Ζαρουχλεϊκων, Μιντιλογλίου, Ροϊτίκων, Πετρωτού)

β) κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης-πετοσφαίρισης (Ροϊτίκων και Παν. Αλεξιώτισσας)

γ) στίβου (στο συγκρότημα Λαδόπουλου),

δ) ρυθμικής και  ενόργανης γυμναστικής (στο συγκρότημα Λαδόπουλου), κατά  την αγωνιστική περίοδο 2022–2023,

ΠΡΕΠΕΙ να απευθυνθούν ηλεκτρονικά με αίτησή τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Τμήματος  Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς: onap@otenet.gr έως και  24 Ιουνίου 2022

 

          Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης,  τα σωματεία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, που βρίσκεται στην οδό Ι. Ρίτσου (Βοηθητικό Παμπελοποννησιακού Σταδίου), τηλ. επικοινωνίας 2610 313404, 2610 641708, , και ώρα  08:00π.μ.-13:30μ.μ. Νέα σωματεία ή σωματεία που έχουν αλλαγές στο καταστατικό τους υποχρεούνται να φέρουν αντίγραφό του. Τονίζεται ότι τα σωματεία θα πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσουν αίτηση για να  δικαιούνται  χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Document