Οργάνωση-Επικοινωνία

  • Αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα αδέσποτων ζώων συντροφιάς

         Αντιδήμαρχος  Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας,

         Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας ,   Αναπληρωτής Δημάρχου  

         Διονύσιος Πλέσσας      

                                  

 

  • Το Τμήμα Τοπικής Οικονομίας Δήμου Πατρέων είναι αρμόδιο για την φροντίδα των

           αδέσποτων ζώων στην πόλη μας.

           Διευθυντής  Τοπικής Οικονομίας

           Βασίλειος Τσιγάρας

           Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη         

            Καλλιόπη Μπαρή

                       

 

  • Σύμβουλος και  Ειδική Συνεργάτης του Δημάρχου

          Άμισθη Σύμβουλος του Δημάρχου για θέματα αδέσποτων ζώων συντροφιάς

         Αλεξάνδρα (Αντα) Δημοπούλου

 

         Ειδική Συνεργάτης του Δημάρχου, Υπεύθυνη για θέματα ζώων συντροφιάς

         και Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού  προγράμματος  

         Σπυριδούλα (Γιούλα) Ανωγιάτη 

              

 

  •     Επικοινωνία 

                    Τηλ .2613602396

                     Τηλ .2613602255

                     Τηλ .2613602341

                    email protodp@patras.gr