Ενόψει της Παρέλασης των Μικρών του Πατρινού Καρναβαλιού 2023 την Κυριακή 19/2/2023 δημοσιοποιούμε άρθρα του ισχύοντα εδώ και χρόνια κανονισμού. Έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν όλοι οι υπεύθυνοι που δήλωσαν συμμετοχή στην παρέλαση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΜΑΔΑΣ

Ο Υπεύθυνος:

-Είναι καθ’ όλα υπόλογος, όσον αφορά τη συμμετοχή της ομάδας στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού των Μικρών και στη συμμόρφωση των μελών της ομάδας στις οδηγίες της οργανωτικής επιτροπής.

-Είναι ο μόνος αρμόδιος να εκπροσωπήσει την ομάδα του έναντι της οργανωτικής επιτροπής του Καρναβαλιού των Μικρών και των υπολοίπων φορέων. Τέλος μεταβιβάζει την ιδιότητα του, αν παραστεί ανάγκη, μόνο με γραπτή δήλωσή του σε πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων.

-Οι ομάδες υποχρεούνται να παρουσιάζουν οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί από την οργανωτική επιτροπή του Καρναβαλιού των Μικρών (όπως ονοματεπώνυμο μελών, διευθύνσεις κ.λπ.) Η ταυτότητα των δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και των άλλων ομάδων προβάλλεται μόνο δια μέσου των εντύπων του Δήμου και της εκφώνησης τους στις εκδηλώσεις που λαμβάνουν μέρος.

-Οι υπεύθυνοι και οι εμψυχωτές-συνοδοί κάθε ομάδας έχουν την απόλυτη ευθύνη των παιδιών που συνοδεύουν και ακολουθούν τις οδηγίες της οργανωτικής επιτροπής. Κρίνεται απαραίτητη η χρήση ταυτότητας-καρτελάκι στα παιδιά όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού, το κινητό τηλέφωνο του υπεύθυνου συνοδού και ο αριθμός σειράς της ομάδας στην παρέλαση.

-Στην παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών επιτρέπεται η είσοδος άρματος      (μέγιστες διαστάσεις: μήκος 3,50cm, πλάτος 2,40cm, ύψος 3,50cm) ή φερόμενων     στοιχείων (μικροκατασκευές) από τις ομάδες, μακέτα του οποίου πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση από την οργανωτική επιτροπή του Καρναβαλιού των Μικρών σε καθορισμένη ημερομηνία που αναγράφεται στην αίτηση. Στο άρμα δεν επιτρέπεται να επιβαίνει παιδί και θα πρέπει να δηλώνεται η ύπαρξή του στην αίτηση συμμετοχής.

-Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδας με αριθμό μεγαλύτερο των 70 Ατόμων, οι συμμετέχοντες πρέπει να χωριστούν σε ανεξάρτητες ομάδες που η κάθε μια δεν θα υπερβαίνει τα 70 άτομα και οι οποίες πρέπει να παρουσιαστούν με διαφορετικό θέμα και στολή, έχοντας διαφορετικό υπεύθυνο η κάθε ομάδα και νέα αίτηση.

-Στην παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών επιτρέπεται η χρήση 1 έως 5 ποδηλάτων, τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν στην αρχική αίτηση συμμετοχής που καταθέτουν οι ομάδες και είναι επιθυμητό να είναι διακοσμημένα σύμφωνα με το θέμα της κάθε ομάδας, καθώς θα λειτουργούν ως προπομποί στην πορεία της παρέλασης.

-Ο κανονισμός αφορά τους συμμετέχοντες στο Καρναβάλι των Μικρών και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις συμμετέχουσες ομάδες. Για τη διαφύλαξη της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα του θεσμού (προς αποφυγή οποιασδήποτε μορφής εμπορευματοποίησης και για την προστασία της δημιουργικής έκφρασης των μικρών καρναβαλιστών), δεν επιτρέπεται στις ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Καρναβάλι των Μικρών, να συμμετέχουν στην Παρέλαση των Μεγάλων με την ίδια στολή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα παίρνουν μέρος στην κλήρωση των ομάδων για την σειρά παρέλασης της επόμενης χρονιάς και θα παρελάσουν στο τέλος, μετά και την τελευταία κληρωμένη ομάδα. Τα παραπάνω θα ισχύσουν και για όποια ομάδα δεν τηρήσει τον κανονισμό. 

Για το λόγο αυτό κάθε ομάδα θα πρέπει να καταθέσει το θέμα της και το έγχρωμο σχέδιο της στολής σε καθορισμένη ημερομηνία που αναγράφεται στην αίτηση, προς έγκριση από την οργανωτική επιτροπή. Σε περίπτωση ταύτισης με ομάδα του Πατρινού Καρναβαλιού δεν θα γίνει αποδεκτή η συμμετοχή.

Για τις Ομάδες οι οποίες θα τηρήσουν με  υπευθυνότητα και συνέπεια τον Κανονισμό, σε συνδυασμό με μία όμορφη Αμφίεση στην Παρέλαση,  θα βραβευθούν με  ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ.

-Η Οργανωτική Επιτροπή του Καρναβαλιού των Μικρών  έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στη σειρά παρέλασης (όπου κρίνεται απαραίτητο) για την καλύτερη παρουσία της.

-Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων ή επιχείρησης.

-Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ, καπνογόνων και βεγγαλικών από τους υπευθύνους και εμψυχωτές - συνοδούς.

-Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι ομάδες οφείλουν να λάβουν υπ’ όψη τους τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Πατρέων.

-Τα λάβαρα παρέλασης θα πρέπει να επιστρέφονται στο γραφείο οργάνωσης του Καρναβαλιού των Μικρών το χρονικό διάστημα που θα καθορίζει το αρμόδιο Γραφείο της Επιχείρησης. Στην περίπτωση που, οι υπεύθυνοι των ομάδων δεν επιστρέψουν το λάβαρο, τότε η συγκεκριμένη ομάδα χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην Μεγάλη Παρέλαση των Μικρών, εκτός και αν φτιάξουν καινούργιο λάβαρο με δική τους ευθύνη και έξοδα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα τους δοθούν.

Για τη φετινή παρέλαση προτάθηκε στους συμμετέχοντες να δημιουργήσει κάθε ομάδα το δικό της λάβαρο αφήνοντας ελεύθερη τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μελών της.