ΕΙΚΟΣΑΣΕΛΙΔΟ

Διαβάστε online το εικοσασέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο

https://issuu.com/patrasmunicipality/docs/20selido_da_patras