Ο Δήμος Πατρέων κατασκευάζει Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Οικοτροφείο, για νοητικά πάσχοντες, που το παραχωρεί για αξιοποίηση, στην ΜΚΟ για παιδιά με νοητική στέρηση «Μαχητές».

Το έργο αφορά την κατασκευή - ανέγερση και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία ενός τετραώροφου κτιρίου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ατόμων με νοητική υστέρηση.

Το έργο δημοπρατήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι προϋπολογισμού 3.993.360,17 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και η διάρκεια ολοκλήρωσής του, 18 μήνες.

Πρόκειται για κοινωνική δομή που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Πατρέων.

Στόχος είναι η εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των ατόμων αυτών για ανεξάρτητη διαβίωση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων

και ικανοτήτων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να διαβιούν όσο των δυνατόν πιο αυτόνομα και

ενεργά. Είναι κοινώς αποδεκτό πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία κατάλληλων δομών, καθώς και η δημιουργία υπηρεσιών, ικανών να παρέχουν κατάλληλη υποστήριξη δια βίου, σε όσα άτομα την έχουν ανάγκη, αλλά και να συμβάλλουν στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, το τετραώροφο κτίριο, που θα στεγάσει το Κέντρο και το Οικοτροφείο, θα κατασκευαστεί στο οικόπεδο στη θέση Αγ. Γεώργιος Λάγγουρα, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Π. Σταθακόπουλου, στην πόλη της Πάτρας.

Στο εν λόγω κτίριο θα στεγάζεται το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας δυναμικότητας 50 ατόμων και των Σ.Υ.Δ (οικοτροφείου - διαμερίσματος) δυναμικότητας 13 ατόμων συνολικά (οικοτροφείο 9 ατόμων και διαμέρισμα 4 ατόμων), με νοητική υστέρηση.

Το νέο Κέντρο θα είναι σχεδιασμένο να συνδράμει ως αρωγός στην ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με νοητική υστέρηση και των οικογενειών τους, ενώ οι ειδικοί επιστήμονες, γιατροί, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους σε μία πολυδύναμη και άρτια οργανωμένη και λειτουργική εγκατάσταση με σύγχρονο εξοπλισμό. Παράλληλα θα εκπονούνται εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης με φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και γυμναστικές ασκήσεις, σε καθημερινή βάση.

Πιο συγκεκριμένα το νέο κέντρο θα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

-Ολοκληρωμένη συμβουλευτική & ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων με νοητική υστέρηση και των οικογενειών τους

-Εργοθεραπεία - εφαρμογές εργονομίας

-Προώθηση της αυτόνομης διαβίωσης

-Φυσιοθεραπεία,

-Λογοθεραπεία

-Φυσική άσκηση και ειδική αγωγή

-Δημιουργική απασχόληση, ενημέρωση και ψυχαγωγία

-Προ-επαγγελματική κατάρτιση

-Θεατρική αγωγή-εικαστικά-κινηματογράφος

-Κοινωνική μέριμνα και υποστήριξη για τις προνοιακές υποθέσεις των ΑμΕΑ.

Τα μέλη του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας καθώς και οι οικογένειες τους θα συμμετέχουν επίσης και θα διοργανώνουν κοινωνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις, ενώ θα διαθέτουν πρόσβαση στο Internet.

Το νέο Κέντρο θα παρέχει πλέον των γραφειακών και βοηθητικών χώρων, ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας, εργοθεραπείας και δημιουργικής απασχόλησης των ατόμων με νοητική υστέρηση, ατομικής και ομαδικής άσκησης, και ειδικούς χώρους για λογοθεραπεία, ειδική αγωγή και ψυχολογική στήριξη. Οι παραπάνω χώροι θα βρίσκονται στο Ισόγειο και στον Α' όροφο του κτιρίου.

Για το κτιριακό πρόγραμμα του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας συνολικής δυναμικότητας 50 ατόμων, προβλέπονται χώροι συνολικού εμβαδού 677,82 τ.μ ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χώρων αυτών (415,19 τ.μ) έχει τοποθετηθεί στο ισόγειο ώστε να διευκολύνεται η προσπέλαση από τα άτομα με κινητικές αναπηρίες.