ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανακύκλωσης, ΕΕΑΑ Α.Ε., που συγκροτήθηκε και ελέγχεται από τις μεγάλες εταιρείες παραγωγής συσκευασμένων προϊόντων και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), αποφάσισε μονομερώς κι επιλεκτικά, να σταματήσει την ανακύκλωση στην Πάτρα. Παύει τη λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), όπου γίνεται διαλογή των ανακυκλώσιμων του Δήμου Πάτρας και άλλων Δήμων της Δυτικής Ελλάδας. Η ΕΕΑΑ, αφού χρησιμοποίησε το ΚΔΑΥ του Δήμου επί μία εικοσαετία, με αντίκρισμα την αποκομιδή των μπλε κάδων στη Δ.Ε. Πάτρας, επιδιώκει να σταματήσει την ανακύκλωση στο τέλος του Ιουνίου.

Όλα αυτά, όταν οι εταιρείες παραγωγής συσκευασμένων προϊόντων έχουν την υποχρέωση να κάνουν την ανακύκλωση με δικά τους μέσα και χρηματοδότηση.

Το σοβαρό αυτό θέμα απασχόλησε τη σημερινή συνάντηση του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Νίκου Ασπράγκαθου, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ο οποίος εποπτεύει τα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, μεταξύ των οποίων και την ΕΕΑΑ. Η αντιπροσωπεία του Δήμου Πατρέων ζήτησε την παρέμβαση του ΕΟΑΝ και της Κυβέρνησης, ώστε να συνεχιστεί η ισχύς της σύμβασης που ισχύει επί εικοσαετία, συμπεριλαμβάνοντας τις αναγκαίες βελτιώσεις, με βάση τα αιτήματα που έχουμε υποβάλει, ώστε να αναβαθμιστεί η ανακύκλωση. Επίσης, να προβλεφθεί μεγάλη διάρκεια της σύμβασης, όπως προκύπτει από τη νομοθεσία και ισχύει σε άλλους Δήμους.

Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί η απασχόληση των ήδη εργαζόμενων στο ΚΔΑΥ και στη συλλογή των κάδων ανακύκλωσης.