Ρίχνουμε

  • καθαρές γυάλινες συσκευασίες
  • χωρίς σακούλα από:
  • ποτά
  • αναψυκτικά
  • τρόφιμα
  • Μπουκάλια

Δεν ρίχνουμε

  • Μπουκάλια και βάζα με καπάκια
  • Σπασμένα μπουκάλια
  • Τζάμια (Για να μη θέσουμε σε κίνδυνο τους
  • εργαζόμενους)