Ανακυκλώνω σε Μπλέ κάδος με κίτρινο καπάκι

Ρίχνουμε από τη σχισμή, χωρίς σακούλα:

 • εφημερίδες
 • περιοδικά
 • βιβλία
 • τετράδια
 • τυπωμένα χαρτιά
 • φωτοτυπίες
 • χαρτιά περιτυλίγματος...

Δεν ρίχνουμε

 • Συνδετήρες, ελάσματα, σπιράλ
 • πλαστικοποιημένα χαρτιά
 • Χαρτιά με λαδιές και χρώματα
 • Τσαλακωμένα χαρτιά

Ανακυκλώστε σωστά!