ΦΡΑΓΜΑ

Λόγω ενεργειών εκκένωσης του Φράγματος Αστερίου, οι κάτοικοι παρόχθιων περιοχών των ποταμών Πείρου και Παραπείρου και αυτοί που εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της κοίτης τους, από τις 11 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, θα πρέπει να αποφεύγουν να κινούνται, να παραμένουν και να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στις όχθες τους, λόγω αυξημένου κινδύνου πνιγμού εξαιτίας παροχέτευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού εντός της κοίτης των ποταμών.