Οι δημότες μπορούν να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για την ύπαρξη λακκούβας σε οδόστρωμα είτε με αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου (Μαιζώνος 147,ισόγειο) είτε να υποβάλλουν τηλεφωνική αίτηση στο 15190 ή στο τηλέφωνο 2610 325209

Τμήμα Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής, Παντανάσσης 30

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις τοπικές κοινότητες, αξιολογούνται και προωθούνται στην αρμόδια υπηρεσία για να ενταχθούν σε εργολαβίες

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ σε οδοστρώματα ή τεχνικά έργα (κατολισθήσεις, καθιζήσεις) Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στο τηλέφωνο 2613 610273