Καθαριότητα λαικών αγορών

Ο Δήμος της Πάτρας στηρίζει το θεσμό της λαϊκής αγοράς καθώς είναι σημαντικός για την λαϊκή οικογένεια με το συμπιεσμένο εισόδημα όπως και τους παραγωγούς και μικροεμπόρους τόσο για τις προσφερόμενες τιμές όσο και για την ποιότητα των προϊόντων. Γι’ αυτό μέσα από τη συνεργασία του με τους εκπροσώπους των παραγωγών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της πόλης, επιδιώκει την αναβάθμισή τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, να μειώνεται η όχληση των περιοίκων, να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος .

Στην Πάτρα λειτουργούν συνολικά 23 λαϊκές αγορές και τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου, φροντίζουν να αποδίδουν άμεσα καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους που τις φιλοξενούν. Η καθαριότητα όμως των λαϊκών αγορών απαιτεί και τη συμβολή των αδειούχων πωλητών που θα πρέπει να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας και καθαριότητας για να διευκολύνουν το έργο των δημοτικών υπηρεσιών που προσπαθούν με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της πόλης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας, οι αδειούχοι πωλητές των λαϊκών αγορών οφείλουν:

  • Να διατηρούν καθαρό το χώρο, κάτω και γύρω από τους πάγκους πώλησης των προϊόντων τους και μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής να απομακρύνουν τα εμπορεύματα, τα εργαλεία και τις άδειες συσκευασίες αποδίδοντας καθαρό το χώρο του οδοστρώματος.
  • Να διαχωρίζουν και να συγκεντρώνουν ξεχωριστά τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα (χαρτί, πλαστικό, γυαλί) μεταφέροντας τα στον αντίστοιχο κάδο ανακύκλωσης. Είναι αναγκαίο να τσακίζουν τις χάρτινες συσκευασίες πριν τις εναποθέσουν στους μπλε κάδους ανακύκλωσης στους οποίους δεν έχουν θέση πλαστικά με καφέδες ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
  • Να συγκεντρώνουν τα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια και μέχρι το τέλος της εργασίας τους σε ανθεκτικές σακούλες, να τις κλείνουν και να τις μεταφέρουν στους πράσινους κάδους απορριμμάτων.
  • Να συγκεντρώνουν πριν την αποχώρηση τους τα κιβώτια από φελιζόλ και να τα δένουν για να μη διασκορπίζονται από τον αέρα και να τα στοιβάζουν σ’ ένα σημείο ώστε να περισυλλέγονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
  • Να συγκεντρώνουν με σωλήνα σε ειδική δεξαμενή ή δοχείο τα υγρά που προέρχονται από την τήξη του πάγου που χρησιμοποιούν για τα συντήρηση των νωπών αλιευμάτων και να το απομακρύνουν με δική τους ευθύνη από το χώρο της Λαϊκής.
  • Να τηρούν το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς, ώστε ο χώρος να αποδίδεται στην κυκλοφορία αφού γίνει η αποκομιδή των απορριμμάτων, καθαριστεί και πλυθεί το οδόστρωμα.

Αρμόδιες Υπηρεσίες

Παναγιώτης Λέμης Πετρόπουλος

2610339994
dpkathar@patras.gr