Το καταφύγιο

Το καταφύγιο του Δήμου Πατρέων είναι οι εγκαταστάσεις ενός πρώην ξενοδοχείου ζώων συντροφιάς.

Δομημένο με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της νομοθεσίας για τα ξενοδοχεία ζώων μπορεί και φιλοξενεί ζώα για την αποθεραπεία τους και την ανάρρωση τους μέχρι να υιοθετηθούν ή να επανενταχτούν.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί σπίτι για κάθε τετράποδη μουσούδα που περνά τις πύλες του καταφυγίου αλλά πολλές φορές αυτό δυστυχώς δεν είναι εφικτό και κάποια ζώα επανεντάσσονται στο οικείο τους περιβάλλον.

Όσα κλουβιά κι αν φτιάξουμε  ποτέ δε θα είναι αρκετά,

  • αν δεν σταματήσει η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή των ιδιόκτητων ζώων και τα  ανεπιθύμητα κουτάβια  να αφήνονται στο δρόμο,
  • αν δε σταματήσουν οι εγκαταλείψεις ζώων ,
  • αν δεν αρχίζει να αλλάζει η νοοτροπία και να πάμε στο ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ αντί του ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ.

Σε κανένα ζώο δεν αξίζει να ζει φυλακισμένο.... Στο καταφύγιο μας προσπαθούμε να κάνουμε τη διαμονή των τετράποδων φιλοξενούμενων  όσο το δυνατόν καλύτερη παρόλο που σε όλα τους αξίζει μια οικογένεια κι ένα σπιτικό...

Κανονισμός Λειτουργίας Καταφυγίου

Σκοπός του κανονισμού ειναι να τεθούν οι όροι και οι κανόνες που θα διέπουν την λειτουργία του Καταφυγίου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

¨Ωρες Επισκέψεων

 

Στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (καταφύγιο) οι επισκέψεις των πολιτών θα γίνονται κατόπιν Ραντεβού στο τηλ 2613610396 ως εξής:

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ

Από Δευτέρα έως Παρασκευή 

10.30 πμ έως 12μ

Κυριακή 

10.30 πμ έως 12μ

Σχέδιο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών

Σύμφωνα με το  Ν.4830/2021, Άρθρο 28. Παρ. 8 «Τα καταφύγια, οι χώροι εκτροφής, καθώς και κάθε άλλο ενδιαίτημα ζώων οφείλουν να έχουν εκπονήσει σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών  και ιδίως, πυρκαγιών και ασφαλούς απομάκρυνσης των φιλοξενούντων ζώων, το οποίο  επικαιροποιείται υποχρεωτικά κάθε έτος. Το σχέδιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του καταφυγίου.»

Ο  Δήμος Πατρέων στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την προστασία των ζώων συντροφιάς που βρίσκονται  στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ) έχει εκπονήσει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης του Καταφυγίου .

Σύμβαση Αποτέφρωσης νεκρών ζώων

Σύμφωνα με την 1616_2023 ΥΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασής τους,»  Άρθρο 4 «Άδεια λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Αρμόδια όργανα, δικαιολογητικά και διαδικασία» . Παρ. 2 (ββ) τον τρόπο διαχείρισης των νεκρών ζώων

 

Ο  Δήμος Πατρέων στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων νεκρών ζώων συντροφιάς  που βρίσκονται  στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ)  και στα όρια του Δήμου Πατρέων έχει συνάψει   σύμβαση αποτέφρωσης με ιδιώτη για την περισυλλογή και αποτέφρωση των νεκρών ζώων .