Για μία καθαρή και όμορφη πόλη απαιτείται η συμμετοχή όλων μας.

Το θέμα της καθαριότητας καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητα για τη διοίκηση του Δήμου Πατρέων.

 H Πάτρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, έχει ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε ότι αφορά τη διαχείριση καθαριότητας και των παραγόμενων απορριμμάτων.

 Η αξία του περιβάλλοντος, η ανάγκη να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά θα πρέπει να διαπερνά όλες μας τις προσπάθειες για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

 Βασικός μας προσανατολισμός, είναι η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ. Γι’ αυτό, εκτός από τη συνεχή βελτίωση του προγράμματος διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, θέσαμε σε εφαρμογή νέα προγράμματα σε όλα τα ρεύματα της ανακύκλωσης (χαρτί, συσκευασίες, γυαλί).

Η ανακύκλωση θα πρέπει να γίνει πρώτη και βασική επιλογή όλων μας για να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να εξοικονομήσουμε οικονομικούς πόρους για την πόλη μας και να προστατέψουμε το περιβάλλον μας.

Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου προσπαθεί με το ελάχιστο πλέον, για την έκταση και το μέγεθος της πόλης, προσωπικό της, να βγάλει εις πέρας ένα δύσκολο έργο. Σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται την ενεργό συμμετοχή των δημοτών και των επαγγελματιών.

Μόνο μέσα από την πλήρη και στενή συνεργασία Δήμου και κατοίκων θα προκύψει το αποτέλεσμα που επιθυμούμε για την καθαριότητα, την υγιεινή των κοινοχρήστων χώρων και την εικόνα της πόλης.

Αυτή είναι και η βασική φιλοσοφία που διέπει τον Κανονισμό Καθαριότητας και στηρίζεται στην παραδοχή, ότι η καθαρή πόλη αποτελεί μείζονα στόχο Δήμου και δημοτών, με το Δήμο να έχει την υποχρέωση διεκπεραίωσης των εργασιών καθαριότητας και τους δημότες να έχουν την ευθύνη σεβασμού των κοινοχρήστων χώρων και της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων που παράγουν. 

Η καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος χρειάζεται η συμμετοχή όλων μας.