Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων:

Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών: https://ehelp.e-patras.gr

Ο πολίτης  μπορεί να κάνει εγγραφή μέσω TaxisNet και να υποβάλλει το αίτημα του επισυνάπτοντας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αυτό παραλαμβάνεται από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου.

Όταν το αίτημα του πολίτη διεκπεραιωθεί θα αποσταλεί απάντηση μέσω email με τo αντίστοιχο πιστοποιητικό ή βεβαίωση. Ο πολίτης  μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία των αιτημάτων του και να βλέπει τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που έχει παραλάβει.

Τα αιτήματα που διατίθενται για ηλεκτρονική διεκπεραίωση έχουν ως εξής:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

1. Πιστοποιητικό Γέννησης   

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  

3. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας (Μόνο για Εκπαιδευτικούς) 

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για στρατολογική χρήση 

5. Πιστοποιητικό Γέννησης για συμμετοχή σε εκλογές

6. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων

7. Πιστοποιητικό εγγυτέρων Συγγενών

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δήμου Πατρέων  

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης  

2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου  

3. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης   

4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου 

 

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δημοτικής Ενότητας Ρίου

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης 

2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 

3. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης 

4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου  

 

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης   

2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

3. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης   

4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

 

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δημοτικής Ενότητας  Βραχνεΐκων

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης    

2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου   

3. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης    

4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου    

 

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δημοτικής Ενότητας  Mεσσάτιδος

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης    

2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου   

3. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης    

4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου   

 

ΤΑΠ - ΔΤ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

1. Πρώτη ηλεκτροδότηση ακινήτου 

2. Ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων

3. Αίτηση για διαγραφή οφειλής

4. Αίτηση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

5. Αλλαγή χρήσης ακινήτου

6. Αλλαγή Ονόματος Καταναλωτή Ρεύματος

7. Βεβαίωση μη-οφειλής ΤΑΠ για ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα

8. Βεβαίωση μη-οφειλής ΤΑΠ για Μη-ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα

9. Δήλωση διακοπής ηλεκτροδότησης

10. Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων

11. Επανασύνδεση παροχής ακινήτου

12. Ηλεκτροδότηση εργοταξίου

13. Χορήγηση βεβαίωσης τ.μ.(τετραγωνικών μέτρων. για διαχωρισμό

14. Χορήγηση βεβαίωσης τ.μ.(τετραγωνικών μέτρων. για συνένωση

 

 

Ηλεκτρονική υποβολή αναφοράς προβλημάτων: https://patras.sense.city/

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πύλης Ερμής: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/elServices

Ηλεκτρονικές Πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών: https://services.e-patras.gr/egwebapps/home

Ηλεκτρονικά Ραντεβού ΚΕΠ: https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive