Ο Αθλητισμός παγκόσμια είναι ένας από τους κυρίαρχους τομείς της κοινωνικής ζωής κι εμφανίζεται με διάφορες μορφές κι εκφάνσεις στην κοινωνία. Σύμφωνα με τη σύγχρονη κοινωνιολογία και παιδαγωγική σαν κλάδος της εκπαίδευσης συνιστά   αναντικατάστατο μέσο διευκόλυνσης και ώθησης  της καθολικής ανάπτυξης των παιδιών, της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας των νέων και της ομαλής αυθύπαρκτης ένταξης τους στην κοινωνία και την παραγωγή. 

 

Εδραιώνει και προάγει την ατομική υγεία των εργαζομένων και τη δημόσια υγεία, θωρακίζει  το λαϊκό βιολογικό υπόβαθρο, αναβαθμίζει ποιοτικά τη ζωή και μπορεί σε επίπεδο εθνικής και τοπικής οικονομίας να συμβάλλει αποφασιστικά στη δραστική μείωση των δημοσίων δαπανών για την υγεία και στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικής. 

 

Σε αγωνιστικό επίπεδο προσφέρει ψυχαγωγία και αποτελεί κοινωνική ασφαλιστική βαλβίδα εκπολιτισμένης και διακανονισμένης έκλυσης της εγγενούς ανθρώπινης βίας και των συναισθημάτων. Σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο προσφέρει θέαμα υψηλής αισθητικής και είναι πολιτισμικό σημαίνον και σημαινόμενο.

 

Προϊόντος του χρόνου οι ανθρωπιστικές επιστήμες και τα σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα τους καταδεικνύουν και επιβεβαιώνουν όλο και  πιο εμφατικά την κρισιμότητα του αθλητισμού στη βιολογική υπόσταση και κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Το πιο εντυπωσιακό και πρόσφατο σχετικά ερευνητικό εύρημα, είναι αυτό των Φιλανδών Γενετικών  Βιολόγων οι οποίοι μετά από μακροχρόνιες έρευνες διαπίστωσαν ότι η συστηματική άθληση επιταχύνει και αυξάνει την παραγωγή κυττάρων σε συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, γεγονός που θέτει επί τάπητος τον κρίσιμο γενετικό ρόλο του αθλητισμού στην απρόσκοπτη γενετική πρόοδο του ανθρώπου, στις συνθήκες υποκινητικότητας στις σύγχρονες κοινωνίες με τις διευρυμένες εφαρμογές των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων και αυτοματισμών.

 

Σε ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο ο αθλητισμός όντας μια καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα κι ένας από τους κυρίαρχους τομείς της κοινωνικής ζωής εμπεριέχει κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που επηρεάζει σταδιακά τις συνειδήσεις. 

 

Για όλους αυτούς τους λόγους ο Αθλητισμός είναι μία πρωτογενής ανάγκη, είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα. Δεν προσφέρεται για εμπορική εκμετάλλευση και κάθε ευνομούμενο κράτος επιβάλλεται να διευκολύνει και να διασφαλίζει τη δωρεάν ή φτηνή πρόσβαση όλων των πολιτών και ειδικότερα όλων των παιδιών χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

 

Στη χώρα μας το δικαίωμα στον Αθλητισμό είναι λαϊκή κατάχτηση συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 16 παρ. 9). Το δικαίωμα όλων των παιδιών στον Αθλητισμό χωρίς κανέναν αποκλεισμό και καμία διάκριση είναι κατοχυρωμένο και με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989, που έχει υιοθετήσει η Unisef, έχει αναγνωριστεί από 191 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, της οποίας αποτελεί νόμο του Κράτους και η τήρηση της οποίας αυτονόητα πρέπει ν ελέγχεται κι να εποπτεύεται από την ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Παιδιού.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι Κυβερνήσεις δεν έχουν επιδοτήσει το Δήμο Πατρέων για αθλητικούς σκοπούς ούτε με ένα ευρώ! Εξαίρεση  αποτελεί το καθιερωμένο συγχρηματοδοτούμενο (κράτος – δήμος – πολίτες) Πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους (ΠΑγΟ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που έτσι κι αλλιώς καλύπτει ένα απειροελάχιστο των πραγματικών λαϊκών αναγκών, είναι επιστημονικά παρωχημένο, δεν στηρίζεται με σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές, δεν είναι ελκυστικό, είναι χρονικά ανεπαρκές (υλοποιείται μόνο 5 μήνες αντί για τουλάχιστον 10 όπως απαιτείται) και το οποίο αφού πρώτα το έβαλε στην «κλίνη του Προκρούστη»  η προηγούμενη Κυβέρνηση, περικόπτοντας το κατά 30%, μη εξαιρουμένων και των προγραμμάτων που αφορούν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, Τρίτη ηλικία κ.ο.κ.), το καταργεί η σημερινή κυβέρνηση ολοκληρώνοντας το καταστροφικό έργο τους.

 

Όλες οι Κυβερνήσεις από το 2008 και μετά δεν τήρησαν την Προγραμματική Σύμβαση παραχώρησης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, δεν κατέβαλαν στο Δήμο Πατρέων ούτε ένα ευρώ και έτσι η οφειλή του Κράτους προς τον Δήμο Πατρέων, την οποία και διεκδικούμε, έχει φτάσει τα 5,3 εκ. ευρώ.   

 

Αυτή η δυσμενής για τον αθλητισμό κατάσταση στο χώρο της τοπικής διοίκησης, σε συνδυασμό με την παράλληλη οικονομική εξαθλίωση των ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων, ενώσεων και ομοσπονδιών και τη γενικότερη αντιδραστική, αντιλαϊκή κυβερνητική πρόθεση καθολικής αποδόμησης των αθλητικών σωματείων, που  αποτυπώνεται με σαφήνεια στο νέο αθλητικό νόμο, εντατικοποιεί την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και είναι αναγκαίο να ανατραπεί.

 

Παρ’ όλα αυτά και με δεδομένο ότι έχει υποστεί, όπως είναι γνωστό, πολύ μεγάλη μείωση η συνολική κρατική ετήσια τακτική  χρηματοδότηση στους Δήμους και συγκεκριμένα στο Δήμο Πατρέων κατά 62% και το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 650 εργαζόμενους, η Δημοτική Αρχή με πλήρη συναίσθηση της κοινωνικής σπουδαιότητας του αθλητισμού και ειδικότερα η Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού, υλοποιεί με σταθερότητα ένα σχέδιο κοινωνικής αθλητικής πολιτικής,  που στοχεύει στη στήριξη και την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού (σχολικού, σωματειακού και μαζικού λαϊκού), προκειμένου να καλυφθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι λαϊκές ανάγκες χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

 

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου της Δημοτικής Αρχής της Λαϊκής Συσπείρωσης έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη  :

 

 • Η ανάκτηση της διοίκησης και διαχείρισης όλων  των  δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, που όπως είναι γνωστό είχαν εκχωρηθεί εκλαμβανόμενες σαν οικονομικά και διοικητικά «βαρίδια»,
 • Η θέσπιση σύγχρονων κανονισμών λειτουργίας των  δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων , εγκεκριμένων από το Δημοτικό Συμβούλιο κι επικυρωμένων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που διασφαλίζουν την ισόνομη και  δίκαιη απόδοση τους για δωρεάν χρήση σε όλους τους ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους της πόλης.
 • Ευρείες τεχνικές παρεμβάσεις και σύγχρονος υλικοτεχνικός εξοπλισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων για την αναβάθμιση τους και τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης
 • Η ανασυγκρότηση, η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός με ίδιους πόρους και η δωρεάν απόδοση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό (σωματεία, σχολεία, φορείς μαζικού αθλητισμού) στη νεολαία και στους εργαζόμενους του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, της μεγαλύτερης αθλητικής  εγκατάστασης της Δυτικής Ελλάδας και μιας από τις μεγαλύτερες της χώρας, που είχε εγκαταλειφθεί και υποστεί εκτεταμένες κτιριακές, ηλεκτρομηχανολογικές και ηλεκτρονικές ζημιές και φθορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
 • Η απορρόφηση πόρων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το ΠΔΕ για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση, κτιριακούς εκσυγχρονισμούς κ.ο.κ.
 • Η πολύμορφη ανταποδοτική αξιοποίηση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου (εμπορικές εκθέσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, αθλητικά camps, κυλικείο, διαφήμιση κ.ο.κ.), και η ταυτόχρονη μείωση του ετήσιου κόστους λειτουργίας του, παρά τον υπερπολλαπλασιασμό των δραστηριοτήτων.
 • Η θεσμοθέτηση χαμηλών διδάκτρων (10,00 ευρώ) σε όλες τις αθλητικές ακαδημίες όλων των αθλημάτων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβος, γυμναστική, πάλη, σκάκι, βόλεϊ) των ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων που λειτουργούν σε όλες τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Η καθιέρωση δωρεάν προγράμματος προετοιμασίας υποψηφίων Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού και Στρατιωτικών Σχολών στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
 • Η τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας τεχνολογίας στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πετρωτού, η κατασκευή του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου 7 Χ 7  με συνθετικό χλοοτάπητα Άνω Καστριτσίου.και η κατασκευή του Γηπέδου Ποδοσφαίρου 7 Χ 7 Λέυκας με φυσικό χλοοτάπητα.
 • Η ένταξη σε προγράμματα της τοποθέτησης χλοοταπήτων στα Γήπεδα Ποδοσφαίρου Ζαρουχλεΐκων, Βραχνείκων Ρίου και Σραβαλίου.
 • Η ένταξη του εκσυγχρονισμού και της  αναβάθμιση του Ηλεκτροφωτισμού των Γηπέδων Ποδοσφαίρου Ζαρουχλείκων, Βραχνείκων, Παραλίας, Σαραβαλίου, Μιντιλογλίου.
 • Η ένταξη σε πρόγραμμα της ανακατασκευής του Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ψαθοπύργου με ελαστικό χλοοτάπητα τελευταίας τεχνολογίας και επισκευών του Κλειστού Γηπέδου Ροϊτίκων.
 • Η ανακατασκευή με ίδιους πόρους του Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ροϊτίκων με ελαστικό χλοοτάπητα τελευταίας τεχνολογίας.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλίας και συμβολή στην ανακατασκευή το ιστορικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου των Προσφυγικών.
 • Οι  αθλητικές υποδομές  στο Νότιο Πάρκο και η τοποθέτηση εξωτερικών οργάνων μυϊκής ενδυνάμωσης σε διαφορα γήπεδα.
 • Ο εκσυγχρονισμός της διαδρομής τζόκινγκ και δυναμικού περπατήματος στο Έλος της Αγυιάς στο πλαίσιο της ανάπλασης του.
 • Ο παραλιακός Ποδηλατόδρομος που θα ενώνει το Έλος της Αγυιάς (βόρεια πλευρά) με το Νότιο Πάρκο (Νότια πλευρά)
 • Μεγάλες Πανελλήνιες και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
 • Τα αθλητικά κέντρα Πιγκ Πογκ, Τοξοβολίας, Δυναμικών αθλημάτων και Γυμναστικής στο υπό κατασκευή Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ΑΣΟ.
 • Η καθιέρωση του ετήσιου Ημιμαραθωνίου «Φάνης Τσιμιγκάτος» που εντάχθηκε στο επίσημο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ και η μετονομασία τους Έλους της Αγυιάς σε «Φάνης Τσιμιγκάτος» προς τιμή του μεγάλου Πατρινού Μαραθωνοδρόμου,
 • Η εκπόνηση για πρώτη φορά πρωτοποριακής ολοκληρωμένης μελέτης για τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης σε υλικοτεχνικές αθλητικές υποδομές, με βάση τα δημογραφικά δεδομένα, τα κλιματολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά και τις ιστορικές παραδόσεις της πόλης.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 

Η Δημοτική Αρχή με βάση το διαμορφωμένο Διεκδικητικό Πλαίσιο της πόλης για τον Αθλητισμό προτάσσει και διεκδικεί άμεσα :

 

 • Την τήρηση των προβλεπομένων στη Προγραμματική Σύμβαση του Κράτους με το Δήμο Πατρέων για την παραχώρηση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, την αποπληρωμή των 5,3 εκ. ευρώ, που χρωστάει μέχρι τώρα το Κράτος στο Δήμο Πατρέων και την απόδοση της κατ’ ελάχιστο προβλεπόμενης ετήσιας χρηματοδότησης με 400 χιλ. ευρώ.

 

 • Τη χρηματοδότηση της λειτουργίας, της συντήρησης και του εκσυγχρονισμού των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, που αποτελεί συνταγματική κρατική υποχρέωση (άρθρο 16 παρ. 9) και νομική κρατική υποχρέωση που απορρέει από τον ανταποδοτικό χαραχτήρα της φορολόγησης του Πατραϊκού λαού και από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989, που έχει υιοθετηθεί από τη Unicef
 • Την ίδρυση και την κρατική χρηματοδότηση Κέντρου Επιστημονικής Στήριξης του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού (ΚΕΣΕΑ) στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
 • Τη σταδιακή δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε όλες τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Τη διεύρυνση, την αναβάθμιση, τη χρονική επιμήκυνση  και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και την κατάργηση του συγχρηματοδοτικού και ανταποδοτικού τους χαραχτήρα
 •  Τη δημιουργία Σύγχρονου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Έξω Αγυιάς και στη θέση του Παλιού Κολυμβητηρίου.
 • Την κατασκευή κλειστής πισίνας μικρών διαστάσεων στον Αρκτικό Τομέα της πόλης
 • Την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας και τον εκσυγχρονισμό των βοηθητικών κλειστών γηπέδων του Τόφαλος
 • Τη λειτουργία και χρηματοδότηση της υπάρχουσας σχολικής πισίνας για ΑμεΑ στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο.
 • Τη δημιουργία Αθλητικού Κέντρου Τοξοβολίας ανοικτού χώρου στο Ρηγανόκαμπου στο πλαίσιο της ανάπλασης του σημερινού σκουπιδότοπου
 • Την αναβάθμιση της πίστας Pump Track στο Νότιο Πάρκο
 • Την κατασκευή πίστας Skate Board στο Νότιο Πάρκο και στον Κόκκινο Μύλο στο πλαίσιο ανάπλασης της περιοχής