ΣΤΡΩΜΑ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ

Η Δημοτική Αρχή, συνεχίζει την αναβάθμιση του Παμπελοποννησιακού, που ξεκίνησε με ίδιους πόρους από το 2014 -όταν το Στάδιο ήταν εγκαταλειμμένο από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές στο έλεος των καταστροφών- να φροντίζει για την λειτουργίαπ του, την συντήρησή του και τον διαρκή εκσυγχρονισμό του, τοποθετεί τώρα νέο εξοπλισμό.

Ειδικότερα, το Τμήμα Άθλησης του Δήμου Πατρέων, με φορέα χρηματοδότησης τον Δήμο, συνέταξε μελέτη και διενήργησε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού».

Κατόπιν αυτού, εξόπλισε το Παμπελοποννησιακό Στάδιο, πριν από λίγες ημέρες, με ένα στρώμα άλματος σε ύψος για τις ανάγκες προπονήσεων, αλλά και αγώνων στίβου, που τοποθετήθηκε στο κεντρικό γήπεδο.

Επίσης, στο Βοηθητικό Γήπεδο, τοποθετήθηκαν, ένα πάρκο Καλλισθενικής Αγωγής, ένα ποδήλατο ΑμεΑ και ένα όργανο Έλξης – Πλάτης ΑμεΑ.

Το κόστος του συγκεκριμένου εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των 16.245 ευρώ για το στρώμα άλματος σε ύψος και στο ποσό των 7.020 ευρώ, για το πάρκο Καλλισθενικής Αγωγής, το ποδήλατο ΑμεΑ και το όργανο Έλξης–Πλάτης ΑμεΑ.