ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

Αναφορικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία των Πράσινων Σημείων, ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει τους δημότες τα εξής:

Το  Πράσινο  Σημείο  είναι  ένας  οργανωμένος  και ελεγχόμενος χώρος,  όπου  ο  πολίτης  μπορεί  να  φέρνει, αποκλειστικά, ανακυκλώσιμα  υλικά (χαρτί, πλαστικά, μέταλλα κλπ), ογκώδη, ρούχα, παιχνίδια, ποδήλατα, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές και άλλα μικρά  υλικά (μπαταρίες, χρώματα). Επίσης κλαδιά και φύλλα που θα θρυμματίζονται επιτόπου για να μεταφέρονται για  κομποστοποίηση.

Ο κύριος  σκοπός   λειτουργίας   των Πράσινων σημείων  είναι   η συμβολή στην  επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Εθνική Νομοθεσία  για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, συμπληρωματικά με το δίκτυο Διαλογής στην Πηγή το οποίο λειτουργεί στο Δήμο (μπλέ και  κίτρινος  κάδος). Στο Τοπικό  Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου  Πατρέων προβλέπεται η  δημιουργία τριών ακόμα Πράσινων Σημείων, σε άλλες κοινότητες  και δημοτικά διαμερίσματα.

Με την λειτουργία του Πράσινου  Σημείου επιτυγχάνονται μεταξύ των άλλων :

  • Η μείωση της ανεξέλεγκτής και παράνομης διάθεσης αποβλήτων
  • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
  • Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων
  • Η εξοικονόμηση φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές
  • Η ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς
  • Περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα πυρκαγιάς από την ανεξέλεγκτη απόθεση κλαδιών, πράσινων απορριμμάτων και άλλων εύφλεκτων υλικών σε δρόμους και ανοικτούς χώρους.

ΤΟ  ΠΡΑΣΙΝΟ  ΣΗΜΕΙΟ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΤΡΕΩΝ

Το συγκεκριμένο Πράσινο Σημείο  προβλέπεται από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Πατρέων και έχει εγκριθεί ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει δε χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  της  ΠΔΕ. Επίσης έχει εγκρίσεις από τις σχετικές υπηρεσίες που αφορούν στο περιβάλλον, την αρχαιολογία κλπ.

Χωροθέτηση και διαμόρφωση:

Το Πράσινο Σημείο  του  Δήμου  Πατρέων προβλέπεται να  κατασκευαστεί στη θέση «Παλουργιά», η οποία ανήκει διοικητικά στη Κοινότητα  Παραλίας του Δήμου Πατρέων.  Η θέση του είναι εύκολα προσβάσιμη, είσοδος  και  έξοδος από τον παράδρομο της περιμετρικής.

Ο χώρος του Π.Σ. θα  διαμορφωθεί  με  ενιαίο  πλατώ,   στο  οποίο  περιλαμβάνονται  η «κεντρική» πλατεία του Π.Σ.  που χρησιμοποιείται τόσο από τα οχήματα αποκομιδής των κάδων για τα διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα όσο και από τους επισκέπτες - πολίτες για την απόθεση των ανακυκλώσιμων  υλικών.

Το Π.Σ. του Δήμου Πατρέων θα καταλαμβάνει έκταση περίπου 1.000 τ.μ. μέσα σε  δημοτικό χώρο 3.938,51 τ.μ. Θα αποτελείται  από στεγασμένους  χώρους εμβαδού περίπου 330 τ.μ. . Οι χώροι αυτοί θα στεγάσουν επίσης τον χώρο  εκπαίδευσης, τον χώρο επαναχρησιμοποίησης και τον χώρο ελέγχου. Θα διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

Η λειτουργία του Πράσινου Σημείου αναβαθμίζει την περιοχή εγκατάστασης και βελτιώνει την εικόνα της. 

Θα περιλαμβάνει  ειδικό εξοπλισμό όπως:

Τεμαχιστή  κλαδιών, πρέσα συμπίεσης/δεματοποίησης, μεγάλους κάδους, μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους διάφορων χωρητικοτήτων.

Λειτουργία:

Ο χώρος θα είναι περιφραγμένος και ελεγχόμενος, και θα λειτουργεί με εργαζόμενους του Δήμου  από 08.00-16.00. Το χώρο εκπαίδευσης θα επισκέπτονται σχολεία και άλλες ομάδες πολιτών προκειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα ανακύκλωσης και εδικά στη Διαλογή στην Πηγή.

Τα τεμαχισμένα πράσινα απορρίμματα (κορμοί, κλαδιά κ.α.) θα μεταφέρονται σε μονάδες κομποστοποίησης ή και θα διανέμονται δωρεάν στους πολίτες (για λίπανση κήπων κλπ) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Στο   Πράσινο Σημείο δεν μεταφέρονται  ούτε γίνονται αποδεκτά υπολείματα τροφίμων ή απορρίμματα πράσινου κάδου.