Χορήγηση δήλωσης για ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων

Διαδικασία εξυπηρέτησης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Πατρέων με τους κάτωθι διαθέσιμους τρόπους

Αυτοπρόσωπη παρουσια στο Δήμο

Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δήμο. Πλατεία Γεωργίου Α’, κτίριο Μεγάρου Λόγου & Τέχνης ισόγειο μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 2610 242 643

email-symbol

Αποστολή με email

Αποστολή με email στο protodp@patras.gr

e-Αιτήματα

Υποβολή αιτημάτων για βεβαιώσεις και πιστοποιητικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος με χρήση κωδικών Taxisnet

Περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη με αναγραφόμενο το αρ. παροχής ρεύματος.
  • Αντίγραφο οικοδομικής αδείας σφραγισμένης από την Πολεοδομία για την σύνδεση του ρεύματος και τυχόν τακτοποιήσεις.
  • Αντίγραφο πίνακα αναλογισμού με αναγραφόμενα τα εμβαδά των κοινοχρήστων χώρων ανά όροφο. Σε περίπτωση που η οικοδομή έχει πυλωτή και δεν αναγράφονται τα τ. μ. του ελεύθερου χώρου της πυλωτής στον πίνακα, προσκομίζεται και αντίγραφο κάτοψης της πυλωτής. Εάν δεν υπάρχει πίνακας αναλογισμού, προσκομίζονται αντίγραφα  όλων των κατόψεων της οικοδομής.
  • Αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης του οικοπέδου.
  • Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται εκτός Σχεδίου Πόλεως των Πατρών. 

Αρμόδια Υπηρεσία

Νίκη Ξένου (Ωράριο Λειτουργίας : 07:00-15:00 ,Τηλ:2613 610257)

2613 610257 2613 610254 2613 610239 2613 610122
dptap@patras.gr