Χορήγηση δήλωσης για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων

Διαδικασία εξυπηρέτησης

Κατάθεση της αίτησης με τα κάτωθι δικαιολογητικά στο αρμόδιο Τμήμα

Αυτοπρόσωπη παρουσια στο Δήμο

Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δήμο. Πλατεία Γεωργίου Α’, κτίριο Μεγάρου Λόγου & Τέχνης ισόγειο μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 2610 242 643

email-symbol

Αποστολή με email

Αποστολή με email στο protodp@patras.gr

e-Αιτήματα

Υποβολή αιτημάτων για βεβαιώσεις και πιστοποιητικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος με χρήση κωδικών Taxisnet

Περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο λογ/σμού ρεύματος.
  • Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ( οικοπέδου ή κτίσματος).
  • Αντίγραφο οικοδομικής αδείας και  τυχόν τακτοποιήσεις.
  • Αντίγραφο κάτοψης του ακινήτου.
  • Αντίγραφο πίνακα αναλογισμού εφόσον υπάρχει (μόνο για πολυκατοικίες).
  • Αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης του οικοπέδου.
  • Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται εκτός Σχεδίου Πόλεως των Πατρών. 

Αρμόδιο Τμήμα

Νίκη Ξένου (Ωράριο Λειτουργίας : 07:00-15:00 ,Τηλ:2613 610257)

2613 610257 2613 610254 2613 610239 2613 610122
dptap@patras.gr