Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Μαιζώνος 108

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613.610325 και 2613 610262

Για τη χορήγηση βεβαίωσης χρήσεως γης απαιτείται η κατάθεση μίας απλής αίτησης στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Μαιζώνος 107, ισόγειο)

Δικαιολογητικά: Για εντός σχεδίου πόλεως (Σ.Π.) ακίνητα, αριθμό οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.). Για εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ακίνητα, απόσπασμα Γ.Π.Σ. με εντοπισμό της θέσης τους. Για εντός ή εκτός οικισμού ακίνητα, διάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού με εντοπισμό της θέσης τους. Σε περιπτώσεις όπου συντρέχουν περισσότερες της μιας περιπτώσεις εντοπισμού, συνδυασμένη υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Τροποποιήσεις σχεδίων πόλεων (Σ.Π.)

Υποβάλλεται απλή αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Δικαιολογητικά: Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα με απεικόνιση της πρότασης τροποποίησης, αμοιβές / κρατήσεις σύνταξής του, τεχνική έκθεση, τίτλους ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας /Κτηματολογίου, γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών (δασαρχείου & αρχαιολογίας) και δικαστική απόφαση σε περιπτώσεις άρσης απαλλοτρίωσης.

Για όλα τα λοιπά υπηρεσιακά αντικείμενα του Τμήματος όπως διευκρινήσεις ορίων οικισμών, δίκτυα κοινοχρήστων χώρων οικισμών, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια / Πολεοδομικές Μελέτες, χαρακτηρισμός κύριων δημοτικών οδών, αναγνώριση οδών εντός Σ.Π. ως προϋφιστάμενων του 1923, κατά γενική κατηγορία και κατά περίπτωση απαιτούνται διαφορετικά – συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Για τη λήψη της Βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης με την ακριβή θέση του ακινήτου ( περιγραφικά οι 4 δρόμοι που περιβάλλουν το τετράγωνο και σε περίπτωση γωνιακού να αναφέρονται οι 2 δρόμοι ) και τον τίτλο του καταστήματος ( όπως ακριβώς αναφέρεται στα άρθρα του παλαιού Υγειονομικού Κώδικα (πχ. άρθρο 43 κλπ.) και αναμένει απάντηση μέσα σε 10 εργάσιμες.

Για τη λήψη της Βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση με την ακριβή θέση του ακινήτου ( περιγραφικά οι 4 δρόμοι που περιβάλλουν το τετράγωνο και σε περίπτωση γωνιακού να αναφέρονται οι 2 δρόμοι ) στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης και αναμένει απάντηση μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες.