γεπ
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη

Ωράριο Λειτουργίας:7:00-15:00 ,Τηλ:15190

15190, 2610220142
Αγορά Αργύρη
gep@patras.gr