Το γήπεδο ποδοσφαίρου Ρωμανού είναι στην παρούσα φάση ανενεργό.

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Βραχναιίκων
Υπεύθυνος Ποδοσφαιρικών Δημοτικών Γηπέδων
Ιωάννης Παυλάκης
6945031031