ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι την  Παρασκευή 17-9-2021, από 9:00 έως 17:00 στην περιοχή Ψαθόπυργου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου, θα γίνουν εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού στο δίκτυο ύδρευσης στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ έργου «Διαχείριση Πιέσεων – Διαρροών – Τηλεδιοίκηση Α & Γ Τομέων». Εξαιτίας αυτού θα υπάρξει πλημμελής έως και  πλήρης διακοπή υδροδότησης. 

Συνιστάται να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.

Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί για την κατανόηση των συμπολιτών.