Επιτροπή Αθλητισμού

Η Επιτροπή Αθλητισμού έχει εισηγητικές αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού και συνεργάζεται με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, τις Διοικούσες Επιτροπές των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όλα τα άλλα πολιτικά όργανα και τις αρμόδιες Υπηρεσίες  του Δήμου.

 

-ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2023 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ