ΠΛΕΣΣΑΣ 1

Συνεδριάζει σε έκτακτη συνεδρίαση, την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 11:30, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Αντιμετώπιση δαπάνης συνολικού ποσού 311.269,13€ από ιδίους πόρους του
    Δήμου Πατρέων και ακολούθως αναπλήρωση αυτής από έσοδα του προγράμματος TRIBUTE (εισηγητής: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμ. Δ/ντής)
  2. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου Ηρακλείου, κ. Καρουζάκη Νικολάου, για την παράστασή του στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνης κατά τη δικάσιμο της 28ης Σεπτεμβρίου 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

 

 

                 Ο Πρόεδρος

      της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

         ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

      Σημείωση

 

Η επείγουσα σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής κρίνεται απαραίτητη, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών λήψης απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων.