ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ

Σε συνέχεια του Προγράμματος επέκτασης της ανακύκλωσης του έντυπου χαρτιού στα σχολεία της Πάτρας, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 διαδικτυακή συνάντηση ενημέρωσης για τα σχολεία της Α’βάθμιας Εκπαίδευσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από  60  Διευθυντές Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων της πόλης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες του Προγράμματος. 

Ο Αντιδήμαρχος «Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης», Νίκος Ασπράγκαθος, παρουσίασε  τις γενικές κατευθύνσεις του δήμου Πατρέων για τη διαχείριση των απορριμμάτων και ειδικά για την ανακύκλωση.

Στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων παρουσίασαν την οργάνωση του Προγράμματος Ανακύκλωσης (όλα τα ρεύματα) με έμφαση σε αυτό του έντυπου χαρτιού καθώς και στο πρόγραμμα δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των μαθητών,  που θα υλοποιηθούν.

Από τη πλευρά της Α’βάθμιας Εκπαίδευσης η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κυρία Ελένη Αντωνακοπούλου, αναφέρθηκε  στη συμβολή των σχολείων για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Μετά τις παρουσιάσεις το λόγο πήραν συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, που υπέβαλαν ερωτήματα για τον τρόπο υλοποίησης της Ανακύκλωσης του έντυπου χαρτιού στα σχολεία.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των σχολείων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού, στα οποία θα τοποθετηθούν οι κάδοι με κίτρινο καπάκι και θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των μαθητών.