ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ

Ένα μεγάλο έργο για την Πάτρα, η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου της, που αφορά την Κάτω Πόλη και θα αναδείξει την πολιτιστική της κληρονομιά, υπογράφηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο, από τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας, Γιώργο Αθανασόπουλο.

Η μελέτη για το μεγάλο και σύνθετο αυτό έργο, εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων, με βάση τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, έτσι ώστε να αποδοθεί σε δημότες και επισκέπτες η περιοχή του ιστορικού κέντρου, αισθητικά και λειτουργικά καλύτερη και πιο φιλική και ταυτόχρονα να βοηθηθεί η οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 11.824.000 ευρώ και περιλαμβάνει αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών που βρίσκονται στις διαδρομές-περιπάτους, πεζοδρομήσεις και δημιουργία δικτύου πεζόδρομων, εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων και δρόμων, δημιουργία δικτύου ποδηλατικής διαδρομής. Επίσης, περιλαμβάνει διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού, με παγκάκια, ζαρντινιέρες, απορριματοδέκτες, αλλά και εμπλουτισμό του πράσινου, διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης και νέο φωτισμό.

 

 

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

 

-Ανακατασκευή οδών, πεζοδρομίων, πλατειών με χρήση ψυχρών υλικών.

-Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με επίστρωση ψυχρών υλικών.

-Κατασκευή διπλής λωρίδας ποδηλατόδρομου με δάπεδο από έγχρωμη ασφαλτική στρώση.

-Διευκόλυνση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία στην περιοχή ανάπλασης με την διαμόρφωση ραμπών πρόσβασης, κατασκευή οδηγών όδευσης τυφλών και εγκατάσταση συστημάτων ηχητικής ειδοποίησης σε υφιστάμενους σηματοδότες.

-Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, ζαρντινιέρες, κάδοι απορριμμάτων, απορριμματοδέκτες, σταχτοδοχεία κλπ.).

-Εμπλουτισμό της φύτευσης και εργασίες άρδευσης, με επιλογή κατάλληλων δέντρων προσαρμοσμένων στις κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες τη περιοχής.

-Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων.

-Οδοφωτισμό και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με τοποθέτηση νέου ενιαίου αστικού φωτισμού με συνδυασμό επίστυλων φωτιστικών και επίτοιχων(στους στενούς δρόμους) με λαμπτήρες LED.

-Εργασίες καθαίρεσης απαλλοτριωμένων κτισμάτων της Αρχαιολογίας στις οδούς Υψηλάντου και Καραϊσκάκη.

-Εργασίες υδραυλικών έργων στο νέο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και εργασίες αποκατάστασης βλαβών που τυχόν θα προκληθούν στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης και ύδρευσης, κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης.

 

Η ανάπλαση της Κάτω Πόλης σε συνδυασμό με την ανάπλαση της Άνω Πόλης, που είναι σε εξέλιξη και την ανακατασκευή του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου, δηλαδή συνολικά του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα βελτίωσης της λειτουργίας, της  εικόνας και της ζωής των κατοίκων της Πάτρας.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020".