ΠΛΕΣΣΑΣ

Σας καλούμε σε έκτακτη  - δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/2021 (ΦΕΚ 6290/29-12-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 7 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 13:30 έως 14.00 το μεσημέρι, με τα παρακάτω θέματα:

 

1) Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ» και «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου ΠΑΤΡΕΩΝ» στο πλαίσιο πρότασης του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ ΚΑΠΕ και Δήμου ΠΑΤΡΕΩΝ για την υλοποίηση της (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

2) Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών στα πλαίσια σύνταξης της μελέτης με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πατρέων» (προμήθεια), για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος)

 

                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                       της Οικονομικής Επιτροπής

                                                               ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

 

 

  1. Η επείγουσα σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής κρίνεται απαραίτητη, λόγω καταληκτικής προθεσμίας κατάθεσης ολοκληρωμένης πρότασης του Δήμου στο ΚΑΠΕ (14-1-2022).
  2. Την ψήφο σας για το θέμα της ημερησίας διατάξεως θα πρέπει να μας την αποστείλετε με e -mail  στο epitropesdp@gmail.com 
  3. Θα πρέπει να ψηφίσετε και για το κατεπείγον της συνεδρίασης