ΠΛΕΣΣΑΣ 1

Σας καλούμε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α΄), που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και από ώρα 09.00 έως 10.00, με το παρακάτω θέμα:

 

1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου σε συνάντηση του έργου UPSURGE στην πόλη Maribor της Σλοβενίας. (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

 

                                                      Ο Πρόεδρος

                                        της Οικονομικής Επιτροπής

                                               ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

 

 

  1. Η επείγουσα σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής κρίνεται απαραίτητη, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών,
  2. Την ψήφο σας για τα θέμα της ημερησίας διατάξεως θα πρέπει να μας την αποστείλετε με e -mail  στο epitropesdp@gmail.com 
  3. Θα πρέπει να ψηφίσετε και για το κατεπείγον της συνεδρίασης.