ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΜΠ

Eιδική, δια ζώσης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών, θα πραγματοποιηθεί την 9η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 το πρωί, ώστε να διεξαχθεί η διαδικασία εκλογής των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 5, παρ. 6 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134), 10, παρ. 2 του Ν. 4625/ 2019 (Α’ 139) και 99 του Ν. 4876/2021 (Α’ 251). 

 

 

Ο Προεδρεύων – Πλειοψηφών

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ

 

 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ

Σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558 (ΦΕΚ 6290/29-12-2021 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της  δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00», για την προσέλευση σας στο χώρο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ισχύουν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1 – παρ. 6

6. Εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια ζώσης είτε και με τους δύο (2) τρόπους (υβριδικά), με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα μέτρα του πίνακα Α της παρ. 1, καθώς και το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 10), εφόσον δεν υφίσταται ειδικότερη διάταξη στην παρούσα.

 

Σημ. Η φωτ. είναι Αρχείου