ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Συνεδριάζει δια ζώσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 488/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, την 30η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

 1. Οικονομικές καταστάσεις έτους 2022 - Ισολογισμός Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 292/2023  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Συνεδριάζει δια ζώσης, την 30η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 488/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,  με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (εγκεκριμένος πεζόδρομος εντός του Ο.Τ. 2301), ιδιοκτησίας των κ.κ. Αγγελικής και Διονυσίας Ζερβέα, βάσει της υπ’ αριθ. 69/2003 Διορθωτικής πράξης, επί της υπ’ αριθ. 3/92 πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Ψάχου- Μέμου- Κρύα Ιτεών- Ζαρουχλεϊκα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 53/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής α/α).
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση των: α) κ. Γ. Φιοράτου και β) κ. Π. Θεοχαράτου για δύο όμορες ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες τους που βρίσκονται επί της οδού Καραμανλή στην Αγυιά (σχετική η αριθ. 75/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος στο Ο.Τ. 158), ιδιοκτησίας των κ.κ. Ανδρέα και Σπυρίδωνα Σπυρόπουλου (κληρονόμοι του Δημητρίου Σπυρόπουλου), - σχετ. οι με αριθ. 5765/14-10-2020 & 5865/21-1-2021 Πράξεις Αποδοχής Κληρονομιάς και Γονικής Παροχής ποσοστού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Πατρών Αμαλίας Κουσαδιανού – βάσει της υπ’ αριθ. 16/2004 Διορθωτικής Πράξης επί της υπ’ αριθ. 7/97 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Αγ. Παντελεήμονας – Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 76/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας
  των α) κας Γεωργοπούλου Θεοδώρας, β) κ. Κωστόπουλου Σωτήρη και γ) κας Κωστοπούλου Πηνελόπης, που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Φωτομάρα
  με την πάροδο Νικηταρά, μεταξύ των Ο.Τ. 1290 και 1290β, στην περιοχή
  Ζαρουχλέικα (σχετική η αριθ. 77/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)
  (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση του ποσοστού συνιδιοκτησίας του κ. Παντελή Βακάλογλου, επί ρυμοτομούμενου τμήματος αυτής, που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου στη συμβολή της με την οδό Άρη Βελουχιώτη στα Ζαρουχλέικα, καθώς και επί του επικειμένου κτίσματος (σχετική η αριθ. 97/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος της ιδιοκτησίας των κ. κ. Ιωάννη και Μαρίας Αθανασοπούλου, που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 447 και ρυμοτομείται από την οδό Παναγούλη στην Άνω Πόλη (Παλαιό Νοσοκομείο) (σχετική η αριθ. 98/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση εδαφικών τμημάτων της ιδιοκτησίας της κας Μαρίας Βαγγοπούλου, που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Ίου με την οδό Ροβέρτου Κωχ, μεταξύ των Ο.Τ. 1577 και 1576α στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Λάγγουρα (σχετική η αριθ. 100/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων της ιδιοκτησίας των: α) κ. Γ. Βαγγελάτου και β) κ. Δ. Ράλλη που βρίσκεται εντός των ΟΤ 1730 & 1729ΚΧ και ρυμοτομείται από τις οδούς Μερκούρη, Μελαχρινού και Καιροφύλα στην Αγυιά (σχετική η αριθ. 101/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος της ιδιοκτησίας του κ. Πέτρου Σμυρλή, που βρίσκεται επί της οδού Ναπολέοντα Ζέρβα στη συμβολή της με την οδό Ανθείας, μεταξύ των Ο.Τ. 1259ΚΦ και 1256β, στην περιοχή Ζαρουχλέικα (σχετική η αριθ. 102/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων και επικειμένων ιδιοκτησίας των κ.κ. Χρυσαυγής, Παναγιώτας, Μαγδαληνής και Δανάης Πετροπούλου που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 2084 και σε ΚΧ και ρυμοτομείται από τις οδούς Θουκυδίδου, Περσεφόνης, Ασημακοπούλου και Αγ. Βασιλείου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών, στην περιοχή Κρύα Ιτεών (2/1999 πράξη αναλογισμού) (σχετική η αριθ. 103/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος και επικειμένων της ιδιοκτησίας των α) κας Αγγελικής Συροπούλου και β) κας Νικολίτσας Δακόλα, που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 1174α και ρυμοτομείται από την οδό Κρέοντος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στα Ζαρουχλέικα (σχετική η αριθ. 104/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Δοξαρά, στην ιδιοκτησία του κ. Αθανάσιου Ζαχαρόπουλου, εντός του Ο.Τ.1911 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Μπεγουλάκι (σχετική η αριθ. 105/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 13. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο  χώρο (Κ.Χ.) πλατεία στο Ο.Τ./Κ.Χ. 3122, και σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους - δρόμους, μεταξύ των Ο.Τ./Κ.Χ. 3122,Ο.Τ.3123,3124 και 3121 της περιοχής «Επέκταση Αρόη – Σαμακιά - Παγώνα», λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Θεόδωρου Οικονόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 88 και 90 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020)» (σχετική η αριθ. 99/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 14. Έγκριση αναγκαιότητας  μίσθωσης έκτασης, για δημιουργία στάσης των ΚΤΕΛ Αχαΐας στην Δημοτική Κοινότητα Ψαθοπύργου της Δ.Ε. Ρίου και έγκριση διενέργειας δημόσιας, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας  (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 15. Χορήγηση άδειας χρήσης αιθουσών δημοτικών ακινήτων, στις Κοινότητες Αραχωβιτίκων και Νοτίου Τομέα, σε τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος)
 16. Έγκριση  6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, έτους 2023- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 17. Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη ή 12ωρη βάση και εξαίρεση από την
  εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας σε οργανικές μονάδες του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 18. Αναδοχή οφειλών ποσού 77.250,33€ της λυθείσας και υπό εκκαθάριση Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου «ΚΤΑΔΑ Αναπτυξιακή ΑΕ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 19. α) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων στη ετήσια Γενική Συνέλευση του ΒΙΟΠΑ Γλαύκος Α.Ε., η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8/9/2023  και β) ορισμός 6 εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων  για την εκλογή τους στο ΔΣ του ανωτέρω Φορέα.
 20. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης – 1ου ΑΠΕ 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση  και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου- πρώην Αρσάκειο Πατρών» (ΟΠΣ 5001239)   (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).
 21. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης- 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (1ης ΣΣΕ) 1ης τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας- 3ου ΠΚΤΜΝΕ- σύναψη 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα, Τ.Κ. Κρήνης, ΔΕ Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).
 22. Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απροβλέπτων πρόσθετων εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).
 23. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα, Τ.Κ. Κρήνης, ΔΕ Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).
 24. Έγκριση 2ης παράτασης των αποκλειστικών προθεσμιών- σταδίων υλοποίησης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών 9Β΄ Φάση)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).
 25. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή – επισκευή παιδικών χαρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού, από είσοδο ΧΥΤΑ Ξερόλακας έως Αρχαιολογικό χώρο Βούντενης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 27. Απάντηση επί της ένστασης στην Ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου και 10ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).
 28. Έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποίηση της αριθ. 76511-24/07/23  Σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για το νέο Δημαρχείο (παλαιό Αρσάκειο)», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» και συνολικό συμπληρωματικό ποσό 13.838,90€  με ΦΠΑ και παράταση  της χρονικής διάρκειας της εν λόγω σύμβασης για διάστημα δύο μηνών από τη λήξη της (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).
 29. Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων σε Ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024  (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 30. Διαγραφή οφειλής (Α. ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ, Γ. ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ, Χ. ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ, Χ. ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ, Κ. ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ, Ε. ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 31. Διαγραφή οφειλής (Π. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 32. Διαγραφή οφειλής (Γ. ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 33. Διαγραφή οφειλής (Ε. ΘΕΟΦΙΛΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 34. Διαγραφή οφειλής (Δ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ –Φ211320) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 35. Διαγραφή οφειλής (Δ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ –Φ211321) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 36. Διαγραφή οφειλής (Α. ΜΑΓΚΑΦΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 37. Διαγραφή οφειλής (Ε. ΜΑΝΙΚΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 38. Διαγραφή οφειλής (Ν. ΜΗΤΡΕΛΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 39. Διαγραφή οφειλής (Μ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 40. Διαγραφή οφειλής (Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 41. Διαγραφή οφειλής (Μ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 42. Διαγραφή οφειλής (Π. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 43. Διαγραφή οφειλής (Γ. ΣΥΨΑΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 44. Διαγραφή οφειλής (Γ. ΦΕΒΡΑΝΟΓΛΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παναγιώτης Μελάς