ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σας καλούμε, σε  ειδική - δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 13η Μαΐου  2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με το  παρακάτω μοναδικό  θέμα:

  1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων, έτους 2024, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και Πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2024 (σχετική η αριθ. 249/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

 

                                                                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                         Χρήστος Κορδάς

 

====================================================================================

 

Σας καλούμε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024, ώρα 16.30 στο κτίριο Λαδόπουλου.  

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 98/26-1-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στη συνεδρίαση αυτή, η οποία είναι δημόσια, συζητούνται έως δέκα (10) θέματα τα οποία τίθενται από τους δημοτικούς συμβούλους και επιπλέον έως δύο (2) θέματα τα οποία τίθενται από τους Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και τους προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής θέματος προς συζήτηση, τίθεται η Παρασκευή 10 Μαΐου 2024. Τα θέματα να αποσταλούν με email στο proedros.patras@gmail.com 

Σας επισυνάπτουμε και την αριθ. 98/26-1-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στο Κεφάλαιο 5 της οποίας αναλύεται η ειδική αυτή Συνεδρίαση (σελίδα 20 - 23).

 

                                                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                         Χρήστος Κορδάς