Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας διοργανώνει την τελική συνδιάσκεψη (Final Conference) του έργου NeTT (Network of theatres for the valorization of cultural and natural heritage) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GR-IT 2014-2020 την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 στις 12 το μεσημέρι.

Η Τελική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εταίρων, καθώς και των κ.κ. Gianfranco Gadaleta (Coordinator of the JS) και Francesco Basile (Project Officer).

Πρόγραμμα:

11:00 - Εναρκτήριοι χαιρετισμοί

Ομιλίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου NeTT από τον εκπρόσωπο κάθε εταίρου

11:05 - Δημόσιο Θέατρο της Απουλίας

11:15 - Ίδρυμα Petruzzelli

11:25 - Επιμελητήριο Αχαΐας

11:35 - Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας

11:45 - Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας

12:00 - Παρέμβαση του κ. Gianfranco Gadaleta, συντονιστή της κοινής γραμματείας του προγράμματος INTERREG GR-IT 2014-2020 και του κ. Francesco Basile, Υπεύθυνου Έργου NeTT

12:10 – Χαιρετισμοί και συμπεράσματα στο πλαίσιο του έργου NeTT.