Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - ΚΔΑΠ του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Παιδιών που είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν:
α) Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
β) Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
γ) Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
δ) Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
ε) Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
στ) Να παρέχουν φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
ζ) Ειδικότερα οι Παιδικοί Σταθμοί παρέχουν και πλήρη ημερήσια διατροφή στα παιδιά.

Λειτουργία Σταθμών

Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Το μήνα Αύγουστο οι Σταθμοί παραμένουν κλειστοί.
Οι Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους:
* Το διάστημα των Χριστουγέννων από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 06 Ιανουαρίου,
* Το διάστημα του Πάσχα από τη Μ. Πέμπτη έως την Κυριακή του Θωμά,
* Τις επίσημες αργίες.
Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει στις 7.00 π.μ. και λήγει στις 15.30 μ.μ.

 

Πληροφορίες εγγραφής

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους. Εντός του μηνός Ιουλίου συνέρχεται το διοικητικό συμβούλιο και συγκροτεί Ειδική Επιτροπή Επιλογής που συντάσσει έκθεση προς το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο σε ειδική συνεδρίαση του αποφασίζει για την επιλογή των φιλοξενουμένων νηπίων, η οποία αναρτάται στους Παιδικούς Σταθμούς και το Νομικό Πρόσωπο.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

 

  1. Αίτηση,
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  3. Βεβαίωση εργασίας της μητέρας και φωτοτυπία ενσήμων (τελευταίου τριμήνου), προκειμένου για εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία,
  4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία τουπαιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,
  6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, τρέχοντος οικ. έτους. Εάν δεν υπάρχει το αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τρέχοντος οικ. έτους.
  7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Κριτήρια συμμετοχής

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών εφόσον αυτοεξυπηρετούνται, έως την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο.
Κατά την εγγραφή επιλέγονται παιδιά εργαζομένων γονέων με μοριοδότηση.

Οικονομική συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή των γονέων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ανά κατηγορία (εισόδημα γονέων). Για οικογένειες οικονομικά ασθενείς, πολύτεκνους ή ποσοστό αναπηρίας μέλους 67% και πάνω κλπ υπάρχει ειδική ρύθμιση.

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

παιδικός σταθμός
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - Προϊσταμένη Τμήματος
Πηνελόπη Λιανοπούλου
2610390971 2610221450
Γούναρη 76
ds.kodip@gmail.com
παιδικός σταθμός
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - A' Παιδικός Σταθμός
Αναστασία Παπανικολοπούλου
2610321276
Τριών Ναυάρχων 92
adpspatra@gmail.com
Βρεφοκομείο
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - B' Βρεφονηπιακός Σταθμός
Μαρία Αννίνου
2610274251
Ανδρούτσου 27 Α (τέρμα Ζαΐμη-Βλατερό)
bdpspatra@gmail.com
παιδικός σταθμός
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - Γ' Παιδικός Σταθμός
Μαρία Μενύχτα
2610423781
Σουφλίου 26 - Ζαβλάνι
gdpspatra@gmail.com
παιδικός σταθμός
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - Δ' Παιδικός Σταθμός
Ιωάννα Μαρτζάκλη
2610433598
Μπιζανίου 25
ddpspatra@gmail.com
παιδικός σταθμός
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - Ε' Παιδικός Σταθμός
Γεωργία Καρατζά
2610275146
Μεσσάτιδος 18, Αρόη
edpspatra@gmail.com
παιδικός σταθμός
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - ΣΤ' Παιδικός Σταθμός
Βαρβάρα Βανδώρου
2610526257
Κρύα Ιτεών
stdpspatra@gmail.com
Βρεφοκομείο
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - Z' Βρεφονηπιακός Σταθμός
Αγγελική Ψαρρού
2610431537
Αμερικής 51, Αγυιά
zdpspatra@gmail.com
Βρεφοκομείο
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - H' Βρεφονηπιακός Σταθμός
Σοφία Κωτούλα
2610270747
Γιαννοπούλου & Χαλκδόνος
hdpspatra@gmail.com
παιδικός σταθμός
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - Θ' Παιδικός Σταθμός
Κυριακή Τζανάτου
2610342355
Ζυγοβιστίου 8Β
thdpspatra@gmail.com
Βρεφοκομείο
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - I' Παιδικός Σταθμός
Κατερίνα Γιαννάκη
2610331660
Κορυτσάς 109 & Βύρωνος
pdpspatra@gmail.com
παιδικός σταθμός
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - IA' Παιδικός Σταθμός
Ανδρέας Βουτσίνος
2610335915
Ετεοκλέους 17, Ζαρουχλέικα
zardpspatra@gmail.com
παιδικός σταθμός
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - IB' Παιδικός Σταθμός
Μάγδα Βράχα-Ζέρβα
2610644057
Εμπεδοκλέους & 25ης Μαρτίου - Νέο Σούλι
ibdpspatra@gmail.com
παιδικός σταθμός
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - IΓ' Παιδικός Σταθμός
Αγγελική Καλοβυρνά
2610525101
Μακρυγιάννη & Ούλεφ Πάλμε, Δεμένικα
icdpspatra@gmail.com
παιδικός σταθμός
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - IΔ' Παιδικός Σταθμός
Μαρία Αθανασοπούλου
2610993222
Πανεπιστήμιο Ρίο
bnstathmosriou@yahoo.gr
παιδικός σταθμός
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - IE' Παιδικός Σταθμός
2610671973
Πατρών-Πύργου 455, Τσουκαλέικα
iedpspatra@gmail.com
παιδικός σταθμός
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί - IΣΤ' Παιδικός Σταθμός
Χαρά Ταμβάκη
2610335074
Λαοκώντος 32
istdpspatra@gmail.com

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών αναφέρονται στα παιδιά σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και ο παιδαγωγικός τους στόχος είναι να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να ανακαλύψουν όλους τους τρόπους προσωπικής έκφρασης και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από οργανωμένες και κατάλληλα πλαισιωμένες δραστηριότητες όπως η μουσικοκινητική αγωγή, το θεατρικό παιχνίδι, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση υπολογιστών κ.α. σύμφωνα με τις κλίσεις του κάθε παιδιού.

ΚΔΑΠ
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ ΜΕΑ - ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ Προϊσταμένη
2610390985
Γούναρη 76
ΚΔΑΠ
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ - Άνω Πόλης
Θεοφάνης Ντούνης
2610273422
Σωτηριάδου 6
ΚΔΑΠ
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ - Αρκτικού Διαμερίσματος
Μαρία Παπαευθυμίου
2610425098
Πανεπιστημίου 186
ΚΔΑΠ
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ - Νοτίου Διαμερίσματος
Γιώργος Γιωτόπουλος
2610317770
Εύβοιας 211
ΚΔΑΠ
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ - Δ.Ε. Βραχναίικων
Βιβή Μανωλοπούλου
2610671973
Πατρών-Πύργου 455, Τσουκαλέικα
ΚΔΑΠ
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ - ΜΕΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ
2610362740
Θουκυδίδου 106 & Μητροπούλου
ΚΔΑΠ
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ - ΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ
2610329490
Κανελλοπούλου106
ΚΔΑΠ
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ - 5 θερινό
Πλαζ
ΚΔΑΠ
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ - 6 θερινό
Ροΐτικα