ριο
Δημοτική Ενότητα Ρίου

Δράσεις –Έργο

  1. Γραφείο Αντιδημάρχου Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας & Βραχναιίκων : Γραμματέας Αντιδημάρχου: 2613600700
  2. Ληξιαρχείο : 2613600727
  3. Πρωτόκολλο/ Ηλεκτροφωτισμός (συντήρηση/ αντικατάσταση λαμπτήρων) : 2613600700
  4. ΚΕΠ: 2610670825
  5. Βοήθεια στο σπίτι : 2610672377
  6. Γραφείο Κινητής Μονάδας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πατρέων (κάθε Πέμπτη)
  7. Ανταποκριτές ΕΦΚΑ : 2613600700, 723
  8. Αγροτική Ιατρός : 2613600720, 2613600728
  9. Γραφείο Προέδρου Κοινότητας Βραχναιίκων : 2613600730