βραχνεεικα
Δημοτική Ενότητα Βραχναίικων
2613600700
Ελευθερίου Βενιζέλου 41 & Ι. Σταυρόπουλου, Βραχναίικα, 25002
dimenotitavrax@gmail.com

Ωράριο λειτουργίας Εξυπηρέτησης Δημότη: 08:00 – 13:30

Δράσεις –Έργο

 1. Γραφείο Αντιδημάρχου Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας & Βραχναιίκων : Γραμματέας Αντιδημάρχου: 2613600700
 2. Ληξιαρχείο : 2613600727
 3. Πρωτόκολλο/ Ηλεκτροφωτισμός (συντήρηση/ αντικατάσταση λαμπτήρων) : 2613600700
 4. ΚΕΠ: 2610670825
 5. Βοήθεια στο σπίτι : 2610672377
 6. Γραφείο Κινητής Μονάδας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πατρέων (κάθε Πέμπτη)
 7. Ανταποκριτές ΕΦΚΑ : 2613600700, 723
 8. Αγροτική Ιατρός : 2613600720, 2613600728
 9. Γραφείο Προέδρου Κοινότητας Βραχναιίκων : 2613600730

 

 

Πιστοποιητικά που εκδίδονται (Δικαιολογητικά)

 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (ταυτότητα, Ε1, υπεύθυνη δήλωση, εκκαθαριστικό)
 • Βεβαίωση γνησίου υπογραφής (ταυτότητα)
 • Βεβαίωση για την άδεια απόσταξης στέμφυλων για την παραγωγή τσίπουρου (ταυτότητα, Ε9, μητρώο αμπελουργού)
 • Βεβαίωση αγροτικής άδειας φαντάρου (ταυτότητα, Ε1 & Ε9 γονέα)
 • Βεβαίωση κατοικίας σε ημιορεινή περιοχή (ταυτότητα, υπεύθυνη δήλωση, Ε1 των δύο τελευταίων ετών)