πρασινο
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου - Τμήμα Πρασίνου
Παναγιώτης Κωστόπουλος

Ωράριο Λειτουργίας:07:00-13:30

e-mail : dperivallon@gmail.com

2610317940 fax 2610339510
Πάτρα, Δαμίρη και Αροανίων, Τ.Κ. 26335, ισόγειο
fytoriodimou@hotmail.com

Δράσεις – έργο

Το Τμήμα Πρασίνου έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη συντήρηση και φύτευση των πλατειών , αλσυλλίων, νησίδων και δενδροστοιχιών, τη φύτευση δέντρων , θάμνων και τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος πρασίνου της πόλης. Επίσης , συντηρεί και επισκευάζει τα δίκτυα άρδευσης του πρασίνου της πόλης. Σε συνεργασία με άλλες τμήματα το Δήμου κατασκευάζει και επιμελείται τον άνθινο διάκοσμο των εκδηλώσεων του Δήμου ( φάτνη, Πρωτομαγιά κλπ ).

Σχεδιάζει και υλοποιεί φυτεύσεις για ανάπτυξη του πρασίνου στους κήπους των δημοτικών κτιρίων και σχολείων. Οι εργαζόμενοι του τμήματος ενημερώνονται για τις νέες μεθόδους καλλιεργειών και φυτοπροστασίας και διαμορφώνουν κατάλληλα προγράμματα για την προστασία των δέντρων και των φυτών από εχθρούς και ασθένειες και παράλληλα προάγουν την ενημέρωση και την εφαρμογή καλλιεργητικών προγραμμάτων.

Τέλος, εξετάζει τα αιτήματα για κοπές δέντρων πάντα με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη και λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές και οδηγίες συναρμόδιων υπηρεσιών ( Δασαρχείο , ΠΔΕ κλπ ).