Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου - Τμήμα Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Χρήστος Κωτσόπουλος

Ωράριο Λειτουργίας:07:00-15:00

2610450336 2610429134 2610339360 2610329071
ΧΥΤΑ Ξερόλακα & Ακτή Δυμαίων 50, 1ος όροφος
hristoskotsop@yahoo.gr

Δράσεις - Έργο

Το τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι υπεύθυνο για την προστασία, διαχείριση και αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, στην περιοχή του Δήμου. Με γνώμονα την εξασφάλιση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος, υλοποιεί πλήθος δράσεων, με κύριες προτεραιότητες την Ανακύκλωση και Οικιακή Κομποστοποίηση, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Πληροφόρηση και την Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων για το περιβάλλον. Το τμήμα είναι επίσης υπεύθυνο για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα το Τμήμα Περιβάλλοντος & Ενέργειας  ασχολείται με τα κάτωθι αντικείμενα :

  • Επίβλεψη λειτουργίας ΦΟΔΣΑ
  • Ανακύκλωση  και  οικιακή  κομποστοποίηση
  • Διαχείριση ευρωπαϊκών έργων για το περιβάλλον
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση
  • Περιβαλλοντική δανειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων
  • Προστασία περιβάλλοντος
  • Ναυαγοσωστική κάλυψη
  • Αδειοδότηση σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές), άδειες χρήσης και εκτέλεσης