Τμήμα Μελέτων Έργων Πρασίνου
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου - Τμήμα Μελετών Έργων & Πρασίνου
Βασίλειος Κάντζαρης

Ωράριο Λειτουργίας : 07:00-15:00

2610226893 2610329067 2610329069
Πάτρα, ακτή Δημαίων 50, 1ος Όροφος
vkantzaris@patras.gr

Δράσεις - Έργο

Το Τμήμα Μελετών –Έργων Πρασίνου είναι ένα από τα τέσσερα τμήματα που υπάγονται στη Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου του Δήμου Πατρέων. Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης και διάδοσης του πρασίνου στην πόλη έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Σύνταξη Φυτοτεχνικών Μελετών
  • Σύνταξη Μελετών για Εργασίες Πρασίνου & Επίβλεψη Εφαρμογής τους
  • Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων
  • Εφαρμογή Μυοκτονίας & Απεντόμωσης
  • Εφαρμογή Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών