Τμήμα Κοιμητηρίων
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου - Τμήμα Κοιμητηρίων
Αγγελική Αγγελοπούλου

Ωράριο Λειτουργίας:07:00- 15.00

e-mailΤμήματος Κοιμητηρίων: bkoimitirio@gmail.com & a.koimitirio@gmail.com

2610422089 2610521020 FAX: 2610- 523512
Πάτρα, Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πανεπιστημίου 141 και Β ’ Δημοτικό Κοιμητήριο Μεγάλου Σπηλαίου Λεύκα
a.koimitirio@gmail.com

Το τμήμα έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Α΄, Β και  Σουλίου. Ειδικότερα ασχολείται με τις Ταφές , Ανακομιδές, μνημόσυνα, καθαρισμός χώρων, ηλεκτρονική μηχανοργάνωση των Κοιμητηρίων κ.α.