υγεια
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας -Τμήμα Υγείας
Άννα Κατριβέση

Ωράριο Λειτουργίας :7:00-15:00

2610454488