Κοινωνική Πρόνοια
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας
Μαρία Καμπούρη

Ωράριο Λειτουργίας :8:00-14:00

Γραφείο Επιδομάτων 2610 462228

Γραφείο βιβλιαρίων 2610 454609

Πρωτόκολλο 2610 462350

Κοινωνικοί Λειτουργοί 2610 454232, 2610 454439, 2610 462098

2610450283
Πατρών Αθηνών 15, απέναντι από την περιφέρεια
pronoiapatras@gmail.com

Δράσεις- Έργο:

 

  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕΕ- ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (πρώην ΚΕΑ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ)?

Είναι προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ.

2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ?

Είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ.

  • ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Οι  ανασφάλιστοι  δικαιούνται         την  παροχή  δωρεάν  φαρμακευτικής περίθαλψης με τη χρήση του ΑΜΚΑ, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της «ΗΔΙΚΑ  Α.Ε.».  Από  εξουσιοδοτημένους  υπαλλήλους-χρήστες  της εφαρμογής,    πραγματοποιείται  η  πιστοποίηση  της  ασφαλιστικής  ή  μη ικανότητας και κάλυψης αυτών και των μελών της οικογενείας τους (σύζυγος και  ανήλικα  ή  προστατευόμενα  τέκνα).  Εκδίδεται  η  σχετική  απόφαση  και καταχωρείται. Στους δικαιούχους τα φάρμακα χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία,  εκτός  από  τα  Φάρμακα  Υψηλού  Κόστους  που  συνεχίζουν  να χορηγούνται  από  τα  φαρμακεία  των  Νοσοκομείων.  Η  συνταγογράφηση γίνεται αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές.

  • ΕΚΔΙΔΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

Το  Τμήμα  Κοινωνικής  Πρόνοιας  εκδίδει  πιστοποιητικά  οικονομικής αδυναμίας  για  περιπτώσεις  που  προβλέπονται  από  ισχύουσες  διατάξεις (Νόμος, Υπουργική Απόφαση, κλπ), προκειμένου οι αιτούντες να τύχουν των ευεργετικών προβλέψεών τους για οικονομικά αδύναμους.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας πραγματοποιείται
κοινωνική έρευνα από Κοινωνικό Λειτουργό και συντάσσεται η αντίστοιχη
έκθεση
 Image removed. Image removed. Image removed. Image removed. Image removed. Image removed. 

  • ΑΣΚΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Οι  Κοινωνικοί  Λειτουργοί  του  Τμήματος  Πρόνοιας  του  Δήμου  Πατρέων, αποτελούν  το  συνδετικό  κρίκο  μεταξύ  της  διοίκησης  και  της  κοινότητας. Παρέχουν  υπηρεσίες στον εργασιακό τους  χώρο για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων  των εξυπηρετούμενων, σύμφωνα  με τις αρχές και μεθόδους της κοινωνικής εργασίας. Συγκεκριμένα:

    Ενημέρωση  και  κατεύθυνση  κάθε  ενδιαφερόμενου  για  να  κάνει χρήση των παροχών της υπηρεσίας.

    Διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας για διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης ατόμων  που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πολιτών.

    Συμβουλευτική   και   κοινωνική   στήριξη   σε   πολίτες   που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή χρήζουν βοήθειας.

    Άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση σε πολίτες για θέματα που τους απασχολούν καθώς και διασύνδεση ή παραπομπή τους στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας για την περαιτέρω εξυπηρέτησή τους.

    Αποδοχή  αιτημάτων  και  αναφορών  για  κοινωνική  φροντίδα  και κοινωνική  προστασία  ανήμπορων  ανθρώπων  που  βρίσκονται  σε
      κίνδυνο (λόγω παραμέλησης, εκμετάλλευσης, θυματοποίησης κ.α.) Συνεργασία  με αρμόδιες  εισαγγελικές  και  άλλες  υπηρεσίες  για  την άμεση κοινωνική προστασία των πολιτών.

  Υποστήριξη  και  προώθηση  των  κοινωνικών  δικαιωμάτων  των πολιτών,  αξιοποιώντας  κάθε  είδους  κοινωνικοπρονοιακές  παροχές,
      υπηρεσίες και προγράμματα υποστήριξης στην κοινότητα.
Οι  υπηρεσίες προσφέρονται με βάση τον κώδικα δεοντολογίας της  ειδικότητας του Κοινωνικού Λειτουργού, με εχεμύθεια και σύμφωνα
      με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

  • ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Από  το  Σεπτέμβριο του  2012  συστάθηκε  και  λειτουργεί  στο  Δήμο Πατρέων η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, αποτελούμενη από έξι (6) μέλη κοινωνικούς λειτουργούς. Σκοπός της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) είναι η πρόληψη και  αντιμετώπιση  της  κακοποίησης - παραμέλησης των ανήλικων, με επισκέψεις  κατ’  εξακολούθηση,  συμβουλευτική  στήριξη,  παραπομπή  σε άλλες  υπηρεσίες  ή  αποκατάσταση  των  παιδιών  σε  πλαίσιο  κοινωνικής προστασίας όταν αυτό απαιτείται. Η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων πραγματοποιεί παρεμβάσεις καθότι είναι αρμόδια για διενέργεια κοινωνικών ερευνών ως προς τη διερεύνηση των συνθηκών  διαβίωσης  και  τον  εντοπισμό  των  κινδύνων  που  απειλούν  τους ανήλικους για τους οποίους:

  Δέχεται καταγγελία, έστω και ανώνυμη, για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του Δήμου.

  Λαμβάνει εισαγγελικές εντολές για διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε ανήλικους  που  βρίσκονται  σε  κίνδυνο  λόγω  κακοποίησης  είτε
      παραμέλησης ή γενικότερα αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης.
  Συνεργάζεται με τους δημόσιους φορείς οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα παροχής   υπηρεσιών   κοινωνικής   φροντίδας   και   κοινωνικής
      προστασίας σε ανήλικους σε τοπικό επίπεδο.

  Συνεργάζεται   με   δημόσιους   και   ιδιωτικούς   φορείς   παιδικής προστασίας  για  την  άμεση  εξυπηρέτηση  επειγόντων  αιτημάτων
      κοινωνικής  φροντίδας  και  προστασίας  ανηλίκων  και  στήριξης  των οικογενειών τους. 
Αν  κάποιο  παιδί  κακοποιείται  θα  πρέπει  να  καταγγέλλεται  άμεσα  στις αρμόδιες αρχές για να προστατευτεί:

  Δήμος Πατρέων (Τμήμα Πρόνοιας, Κοινωνικός Οργανισμός)   Εισαγγελία Πρωτοδικών Πάτρας

  Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας: 1107   Το Χαμόγελο του Παιδιού: 1056

  • ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ (Μ.Φ.Π.Α.Δ.)-  ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Το  Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων είναι αρμόδιο για την αδειοδότηση   και την λειτουργία Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής  και  Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών/  Παιδικών/  Βρεφονηπιακών Σταθμών,  Μονάδων  Απασχόλησης  βρεφών/  ή  και  νηπίων)από  φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε με το  Νόμο 3852/2010 “Πρόγραμμα  Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010),  από  την  πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, στο Δήμο Πατρέων.

Image removed. Image removed. Image removed. Νομοθεσία : ΦΕΚ 1157/04-04-2017, τ. Β’

  • ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ Κ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Το  Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων είναι αρμόδιο για  την χορήγηση  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  δημοτικών  παιδικών  ή βρεφονηπιακών σταθμών. Με τη δημοσίευση του Π.Δ.99/2017  (ΦΕΚ 141/28-09-2017,τεύχος Α΄),  ενεργοποιήθηκε  και  η  διαδικασία  αδειοδότησης  των  παιδικών  και βρεφονηπιακών  σταθμών  που  λειτουργούν  εντός  νομικών  προσώπων  των δήμων ή υπηρεσίες των δήμων.

Η αρμοδιότητα για τη λειτουργία τους ασκείται από:

  Τον  Κοινωνικό  Οργανισμό  του  Δήμου-Τμήμα  Βρεφονηπιακών  & Παιδικών Σταθμών-Γούναρη 76, 3ος όροφος

  Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών-Σωτηριάδου  6

  • ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων είναι αρμόδιο για την έκδοση  της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «Δομής Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ23/οικ.19061-1457/ΦΕΚ Β1336/12.05.2016Το   Υπνωτήριο   Αστέγων   λειτουργεί   στον   Δήμο   Πατρέων   από 13/12/2019. Σκοπός  της  λειτουργίας  του  Υπνωτηρίου  είναι  η  προσωρινήνυχτερινή  φιλοξενία  αστέγων  καθώς  και  η  κάλυψη  εκτάκτων  αναγκών.  Η δομή  υλοποιεί  συστηματικές  ενέργειες  ψυχοκοινωνικής  ενδυνάμωσης  και υποστήριξης των αστέγων. Στη δομή μπορούν να φιλοξενηθούν άτομα που είναι άστεγα για διάστημα έως 6 μηνών. Ο χώρος του υπνωτηρίου είναι σε θέση να φιλοξενήσει στην πλήρη λειτουργία του, γύρω στους 90 άστεγους

Η αρμοδιότητα για τη λειτουργία του ασκείται από  τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου -Γούναρη 76, 3ος όροφος

Το  Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων λειτουργεί στον Δήμο Πατρέων από 13/12/2019. Είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των  βασικών  αναγκών  των  ατόμων  που  ζουν  σε  συνθήκες  έλλειψης στέγης. Παρέχει   υπηρεσίες   ψυχοκοινωνικής   στήριξης,   πρωτοβάθμιας υγειονομικής  φροντίδας,  ατομικής  φροντίδας  και  υγιεινής,  καθώς  και διασύνδεσης  με  υπηρεσίες  στέγασης,  σίτισης,  ψυχολογικής  υποστήριξης, νομικής  συνδρομής,  συμβουλευτικής,  υγείας,  πρόνοιας,  κοινωνικής  καιεργασιακής επανένταξης.

Η αρμοδιότητα για τη λειτουργία του ασκείται από  τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου -Γούναρη 76, 3ος όροφος

  • ΑΣΚΕΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας ασκεί την   εποπτεία   των   φιλανθρωπικών   σωματείων   και   ιδρυμάτων   που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής του Δήμου Πατρέων.

Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε με το  Νόμο  3852/2010 “Πρόγραμμα  Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010),  από  την  πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, στο Δήμο Πατρέων.

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Η αρμοδιότητα χορήγησης των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία ανατέθηκε από 01-01-2019 στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  (ΟΠΕΚΑ),   σύμφωνα  με  την υπ΄ αριθμ.  Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/28-12-2018 (ΦΕΚ   Β΄5855)   Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Το Τμήμα Πρόνοιας:

  Αναλαμβάνει υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις

  Διαθέτει και διατηρεί το φυσικό αρχείο- ατομικούς φακέλους δικαιούχων

  Συνεργάζεται με τον ΟΠΕΚΑ και τα Κέντρα Κοινότητας

Στοιχεία επικοινωνίας με το κοινό

Τηλέφωνα:2610450283, 2610454232, 2610462228, 2610454609

Κοινωνικοί Λειτουργοί: 2610454439, 2610454232, 2610454098, 2610454160

Διεύθυνση (οδός ,όροφος) Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 15, Τ.Κ. 26441 ΠΑΤΡΑ 3ος όροφος

Ποια πιστοποιητικά εκδίδει (Δικαιολογητικά που απαιτούνται)

ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για αίτηση  επιδόματος ΕΕΕ(πρώην ΚΕΑ)-ανανεώνεται ανά 6μηνο

  Έντυπο Συναίνεσης

https://keaprogram.gr/pubnr/images/Docs/

20181101_ConsentForm.pdf

  Δικαιολογητικά

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

• Φωτοτυπία Ταυτότητας

• Φωτοτυπία τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης (Ε1)

• Φωτοτυπία ΙΒΑΝ λογαριασμού Τραπέζης (στο όνομα του/της αιτούντα/αιτούσας)

• Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ  ή άλλου λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του/της αιτούντα/αιτούσας (αν δεν έχει ΔΕΗ στο όνομά του)

• Έντυπο συναίνεσης για τα ενήλικα μέλη που διαμένουν μαζί στο νοικοκυριό (Μπορείτε  να  το  κατεβάσετε  από εδώ  ή  δίνεται  από  την  υπηρεσία  και επικυρώνεται  το  γνήσιο  υπογραφής  για  όλα  τα  ενήλικα  μέλη  πλην του/της αιτούντα/αιτούσας)

• Βεβαίωση Ανεργίας ή Βεβαίωση απόρριψης από τον ΟΑΕΔ για όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού που δηλώνουν άνεργοι

E-mail επικοινωνίας

• Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Κατοικίας (για ενοικίαση) ή Ε9 (για ιδιοκτησία) ή

Ε2 (για δωρεάν παραχώρηση)

Ειδικές περιπτώσεις :

• Επίδομα τέκνων, Βεβαίωση φοίτησης παιδιών στο σχολείο (μέχρι 16 ετών),

• Φωτοτυπία Διαζευκτήριο - Επιμέλεια ανήλικων/προστατευόμενων τέκνων,

• Βεβαίωση μισθοδοσίας, Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ,

• Φωτοτυπία άδεια διαμονής ή Κάρτα Ευρωπαίου πολίτη ή ταυτότητα ομογενούς (για όλα τα μέλη του νοικοκυριού)

Η υπηρεσία επιφυλάσσεται για οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι αναγκαίο και μπορεί να ζητηθεί από τον αιτούντα.

ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για αίτηση ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ανανεώνεται ανά εξάμηνο)

  Έντυπο Συναίνεσης

https://www.epidomastegasis.gr/pub/Content/Documents/common/HBConsentForm.pdf

  Δικαιολογητικά

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

• Ταυτότητα

• Φωτοτυπία τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης (Ε1)

• Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Κατοικίας σε ισχύ για τους επόμενους έξι (6) μήνες από τον μήνα υποβολής - στο όνομα του αιτούντος /ούσης

•   Φωτοτυπία   ΙΒΑΝ   λογαριασμού   Τραπέζης      (στο   όνομα   του/της αιτούντα/αιτούσας)

• Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ

• Έντυπο συναίνεσης για τα ενήλικα μέλη που διαμένουν μαζί στο νοικοκυριό (Μπορείτε  να  το  κατεβάσετε  από εδώ  ή  δίνεται  από  την  υπηρεσία  και επικυρώνεται  το  γνήσιο  υπογραφής  από  όλα  τα  ενήλικα  μέλη  πλην του/της αιτούντα/αιτούσας)

• Βεβαίωση Ανεργίας ή Βεβαίωση απόρριψης από τον ΟΑΕΔ για όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού που δηλώνουν άνεργοι

E-mail επικοινωνίας

Ειδικές περιπτώσεις :

• Φωτοτυπία Διαζευκτήριο - Επιμέλεια ανήλικων/προστατευόμενων τέκνων,

• Φωτοτυπία άδεια διαμονής ή Κάρτα Ευρωπαίου πολίτη ή ταυτότητα ομογενούς (για όλα τα μέλη του νοικοκυριού)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1.Άτομα  με  αναπηρία,  με  ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Γνωμάτευση  από  Κέντρο Πιστοποίησης  Αναπηρίας ή  σε  ισχύ  γνωμάτευση εφόρου  ζωής  ή  αορίστου χρόνου από Α/βάθμια ή Β/ βάθμια           Υγειονομική Επιτροπή με ποσοστό 67% και άνω

2. Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής  Πρόνοιας ή  άλλα ιδρύματα   ΝΠΔΔ   ή   ΝΠΙΔ   μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  ή  είναι ασυνόδευτα  παιδιά   ή  τοποθετούνται σε  ανάδοχες  οικογένειες  ή  είναι  υπό Επιτροπεία  ή  η  επιμέλειά  τους  έχει ανατεθεί  με  δικαστική  απόφαση  σε τρίτους. Βεβαίωση   του   Κέντρου Κοινωνικής  Πρόνοιας  ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ  μη  κερδοσκοπικού χαρακτήρα  που  φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή της  πράξης εισαγγελέα για τον  ορισμό  Επιτρόπου  ή της  απόφασης  διορισμού Επιτρόπου  ή  της δικαστικής  απόφασης ανάθεσης  της  επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα

Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών  θεραπείας  του  Ν. 4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους  οργανισμούς  ως  εξωτερικοί ασθενείς. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από  τον  αρμόδιο  φορέα που   αναπτύσσει   τα   εν λόγω προγράμματα (ΚΕΘΕΑ  ή  ΟΚΑΝΑ  ή Ψ.Ν.Α. ή Ψ.Ν.Θ.)

4. Κρατούμενοι σε  φυλακές  και  οι φιλοξενούμενοι  σε  ιδρύματα  αγωγής ανηλίκων  και  σε  στέγες  φιλοξενίας ανηλίκων  των  εταιριών  ανηλίκων (ΝΠΔΔ). Βεβαίωση   του   οικείου σωφρονιστικού καταστήματος,  του ιδρύματος  αγωγής  ή  της στέγης  φιλοξενίας ανηλίκων.

5. Δικαιούχοι     διεθνούς     προστασίας (αναγνωρισμένοι     πρόσφυγες     και δικαιούχοι  επικουρικής  προστασίας) και  οι  ανιθαγενείς  και  τα  μέλη  των οικογενειών   τους      (σύζυγος   και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).«Άδεια  Διαμονής  Ενιαίου Τύπου»  με  την  ένδειξη «Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας  ή  Μέλος Οικογένειας   Δικαιούχου Διεθνούς  Προστασίας»  ή «Δελτίο  Ταυτότητας Ανιθαγενούς» ή  βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης.

6. Όσοι  διαμένουν  στην  Ελλάδα  με καθεστώς παραμονής  για ανθρωπιστικούς  ή  εξαιρετικούς λόγους  και  τα  μέλη  των  οικογενειών τους  (σύζυγος   και   ανήλικα   ή προστατευόμενα τέκνα). «Άδεια  διαμονής  για ανθρωπιστικούς  ή εξαιρετικούς  λόγους»   ή βεβαίωση  κατάθεσης αιτήματος  χορήγησης   ή ανανέωσής της.

7. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351  και 351Α  του Ποινικού  Κώδικα (σύμφωνα  με  το Π.Δ. 233/2003),  και  αλλοδαποί  που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010  (Α΄  158)  «Κύρωση  και εφαρμογή   της   Σύμβασης  των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος». Βεβαίωση  από την οικεία Αστυνομική  Διεύθυνση κατά  τις  διατάξεις  του άρθρου  7  Π.Δ. 233/2003 (ΦΕΚ 204 τ.Α΄).

8. Άτομα  με  αναπηρία,  με  ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67%. Γνωμάτευση  από  Κέντρο Πιστοποίησης  Αναπηρίας με   ποσοστό   κάτω   από 67%.

9. Άτομα που ανήκουν στις  κατηγορίες χρόνιων πασχόντων   της   Κ.Υ.Α. 31102/1870/2013 (ΦΕΚ 2906 τ.Β). Ιατρική   βεβαίωση  από Δημόσια  Δομή  με   την οποία πιστοποιείται η χρονιότητα της πάθησης (εφόσον δεν υπάρχει γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α.).

10.Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου με ισχύ  την 04-04-2016  ή  άτομα  που είχαν καταθέσει έως 04-04-2016 αίτημα  για  βιβλιάριο  ανασφαλίστου και  τα μέλη  των  οικογενειών  τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα). Βιβλιάριο ανασφαλίστου με ισχύ την  04-04-2016 ή αίτηση έκδοσης/ανανέωσης βιβλιαρίου  ανασφαλίστου που  κατατέθηκε  έως 04- 04-2016  και  δεν εξετάστηκε.

11. Οικονομικά αδύνατοι αρθρ..6 παρ..2Α Εγκεκριμένη αίτηση Ε.Ε.Ε(ΚΕΑ). Επιπλέον του ειδικού δικαιολογητικού που απαιτείται ανά κατηγορία οι δικαιούχοι θα προσκομίζουν στην Υπηρεσία και τα ακόλουθα:

Για όλες τις κατηγορίες :

1.  Συμπλήρωση Αίτησης ή Ένστασης που χορηγείται από την Υπηρεσία,  βρίσκεται παρακάτω

2.  Φωτοαντίγραφο : Αστυνομικής Ταυτότητας  ή  Άδειας  Παραμονής  ή Διαβατηρίου  ή  Δελτίου Διαμονής  ή  Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη

3.  Μισθωτήριο Συμβόλαιο  ή  Ε2  ή  Ε9

4.  Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ηλεκτρικής ενέργειας ή ΔΕΥΑΠ )

Για τις κατηγορίες 8,9,10 και 11 επιπλέον:

1.  Ε1 όλων των ενήλικων μελών που αιτούνται την παροχή δικαιώματος

2.  Εκκαθαριστικό

3.  Ε9

4.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (όταν πρόκειται για οικογένεια)

5.  Διαζύγιο , Διάσταση,  Επιμέλεια τέκνων

Με επιφύλαξη, εάν κατά την διαδικασία ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών απαιτηθεί επιπλέον δικαιολογητικό .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

-Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

- Αστυνομική Ταυτότητα, ή Διαβατήριο ή Ειδικό δελτίο Ταυτότητας ομογενούς

-Εκκαθαριστικό Εφορίας  - E1 - E9

Image removed.-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-Λογαριασμό Δ.Ε.Η., Δ.Ε.Υ.ΑΠ.  ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

-Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας ή εκτύπωση ενσήμων για τα ενήλικα μέλη

-Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει  η Υπηρεσία που ζητεί το εν λόγω πιστοποιητικό και ο λόγος χρήσης του, ο οποίος θα πρέπει να προβλέπεται από ισχύουσα διάταξη (Νόμος, Υπουργική Απόφαση κ.λ.π.).

-Κατά περίπτωση λοιπά δικαιολογητικά, όταν κρίνεται απαραίτητο

Στο e mail pronoiapatras@ gmail.com

Με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2610462228 (για επιδόματα ΕΕΕ και ΣΤΕΓΑΣΗΣ)

Μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου