Βοήθεια στο σπίτι
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Τμήμα Βοήθεια στο Σπίτι
Μαρία Γκολφινοπούλου

Ωράριο Λειτουργίας :7:30-15:30

2610454160, 2610454232
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 15, τκ 26441, ΠΑΤΡΑ

Το Πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ παρέχει συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, μικρο-αγορές, πληρωμή λογαριασμών, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. Οι υπηρεσίες παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι των εξυπηρετούμενων ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές τους.

Aναλυτικότερα  προσφέρει :

A. Κοινωνική Εργασία
Η Κοινωνική Εργασία παρέχεται από την Κοινωνική Λειτουργό και περιλαμβάνει:
• συμβουλευτική της/ου εξυπηρετούμενης/ου και του οικείου περιβάλλοντός της/ου
• ενδυνάμωση, κοινωνικοποίηση και συναισθηματική στήριξη του εξυπηρετούμενου ατόμου και του οικείου περιβάλλοντός του
• μέριμνα για κοινωνικό-προνοιακά θέματα (επιδόματα απορίας - αναπηρίας, συντάξεις κ.ά.)
• διαμεσολάβηση και συνεργασία με διάφορους φορείς (π.χ. τοπικούς, ιδιωτικούς, δημόσιους, υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες)


Β. Νοσηλευτική Φροντίδα
Η Νοσηλευτική Φροντίδα παρέχεται από τη Νοσηλεύτρια και περιλαμβάνει:
• νοσηλευτικές παρεμβάσεις (έλεγχος αρτηριακής πίεσης, σακχάρου)
• μέριμνα για τη φαρμακευτική αγωγή των εξυπηρετούμενων (συνταγογράφηση)
• εκπαίδευση του ατόμου και της οικογένειας για νοσηλευτικά θέματα (π.χ. εκπαίδευση φαρμακοληψίας)

Γ. Οικογενειακή Βοήθεια
Η Οικογενειακή Βοηθός, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων, παρέχει οικογενειακή βοήθεια που περιλαμβάνει:
• εξωτερικές εργασίες (αγορές ειδών πρώτης ανάγκης και υγιεινής, πληρωμή λογαριασμών)
• προετοιμασία φαγητού
• διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικίας της/ου εξυπηρετούμενης/ου
• δευτερεύουσες ενέργειες νοσηλευτικής φροντίδας (προμήθεια φαρμάκων, επίσκεψη στον θεράποντα ιατρό για συνταγογράφηση)


Ποιοι το δικαιούνται;

  1. Άτομα άνω των 65 ετών που χρήζουν συστηματικής φροντίδας(π.χ. λόγω ηλικίας, θεμάτων υγείας κ.λπ.) και που δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους
  2. Άτομα με αναπηρία, δηλαδή άτομα με αισθησιοκινητική αναπηρία, ψυχική νόσο, νοητική υστέρηση (με απόφαση του ΚΕ.Π.Α.) και που δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους
  3. Άτομα που χρήζουν βοήθεια (π.χ. μοναχικά, εγκαταλελειμμένα, που δεν εξυπηρετούνται πλήρως κ.λπ.) και που δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους

Στόχος είναι να παραμείνουν μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους, καθώς και των ατόμων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους.

Τι χρειάζεται για την ένταξη στο πρόγραμμα;

1.Αίτηση ένταξης
 

2.Έκθεση κοινωνικής έρευνας από την Κοινωνική Λειτουργό (διενεργείται μετά την κατάθεση της αίτησης με κάποια δικαιολογητικά π.χ. οικονομικά στοιχεία, απόφαση αναπηρίας κ.λπ., που θα  ζητηθούν από την Κοινωνική Λειτουργό κατά την κατ΄οίκον επίσκεψη)

Μετά την έγκριση της αίτησης και την έκθεση κοινωνικής έρευνας, η επιστημονική ομάδα καθορίζει τη συχνότητα των επισκέψεων και τις απαραίτητες υπηρεσίες που θα παρέχουν στην/ον ωφελούμενη/ο.

 

  Τρόπος κατάθεσης

Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος ( ή κάποιο μέλος της οικογένειας ) απλώς υποβάλει  αίτηση  στο Πρωτόκολλο του Δήμου :

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου Πατρέων (Πλατεία Γεωργίου Α’, Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, ισόγειο) 

  Κόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς

  Εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών περίπου.

Μετά την αίτηση του πολίτη, η Κοινωνική Λειτουργός επισκέπτεται την/τον ενδιαφερόμενη/ο στην οικία της/του προκειμένου να καταγράψει τις ανάγκες που υπάρχουν και να αξιολογήσει τη δυνατότητα ένταξης του ατόμου στο πρόγραμμα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται εξατομικεύονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε περιστατικού.

 Δομές Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Πατρέων

Σήμερα στον Δήμο Πατρέων λειτουργούν 6 Δομές Βοήθεια Στο Σπίτι:

  1. ΔΟΜΗ ΡΙΟΥ :  m.katsigiani@patras.gr,  2610 910033

( Αθηνών-Ρίου 6, Ρίο)

 

  1. ΔΟΜΗ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ : b.georgantopoulou@patras.gr, 2610 672377 ( Ι.Σ. Σταυροπούλου & Ελ .Βενιζέλου 41-πρώην κτήριο Δημαρχείου Βραχναιίκων)

 

  1. ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ : a.madelou@patras.gr, 2610 672377 και 528390( Ι.Σ. Σταυροπούλου & Ελ .Βενιζέλου 41-πρώην κτήριο Δημαρχείου Βραχναιίκων)

 

 

  1. ΔΟΜΗ ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ : e.zisimopoulou@patras.gr, 2610 526292 (Ηλείας 62, Κάτω Οβρυά)

 

  1. ΔΟΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ : bbspatras@gmail.com, m.gagidi@patras.gr 2610 339470 (Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού - στο κτήριο του Κέντρου Κοινότητας)

 

 

  1. ΔΟΜΗ ΝΟΤΙΟΥ : bbspatras@gmail.com,  b.tsikriti@patras.gr, 2610 339470(Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού - στο κτήριο του Κέντρου Κοινότητας)